En spontan redoksreaksjon | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 5
  • 1383
  • PDF

En spontan redoksreaksjon | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om En spontan redoksreaksjon, i faget Kjemi 2.

Hensikten med forsøket var å lære om redoksreaksjoner ved å observere hva som skjer når man tilsetter stålull ned i et eppendorfrør med kobber(II)sulfat. I forsøket blir redoksreaksjonen mellom jern fra stålull og kobber(II)sulfat dermed beskrevet og tolket. Rapporten er et bra eksempel på hvordan man kan strukturere en kjemirapport, og hvilke elementer som er viktige å ha med i rapporten. Dessuten inneholder rapporten et grunnleggende teoriavsnitt som bl.a. forklarer om redoksreaksjoner, reduksjonspotensialer, redokspar og halvreaksjoner i spenningsrekka.

Rapporten er skrevet av Studienetts egen fagdirektør i kjemi.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 3.2 Bufferkapasitet fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her. Gjennom rapporten kan du dessuten finne svar på de spørsmålene som stilles i dette forsøket i studieboka.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

I kjemien bruker vi oksidasjonstall til å holde kontrollen over elektronoverføringer mellom atomer i en redoksreaksjon, hvor et atom som blir oksidert stiger i oksidasjonstall, mens et atom som blir redusert faller i oksidasjonstall. Ved hjelp av oksidasjonstall kan vi balansere redoksreaksjoner, som vi ofte gjør ved å stille reduksjonen og oksidasjonen opp i hver deres halvreaksjon. Den oksiderte og den reduserte formen av atomet utgjør til sammen et redokspar, og inneholder dermed forskjellige mengder elektroner. Det finnes faste regler for hvordan man bestemmer oksidasjonstallet til et atom.

For å finne ut av om en redoksreaksjon vil oppstå spontant, dvs. hvor vi ikke trenger å tilføre energi for å starte reaksjonen, må vi se i spenningsrekka. I spenningsrekka kan vi finne halvreaksjoner for forskjellige atomer skrevet opp som reduksjoner, og ved å sammenligne... Kjøp tilgang for å lese mer

En spontan redoksreaksjon | Rapport i Kjemi 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.