Eli Eik og Olav Olsen | Caserapport om ekteskapsloven

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 1
  • 6
  • 4
  • 1301
  • PDF

Eli Eik og Olav Olsen | Caserapport om ekteskapsloven

Her finner du en caserapport som handler om Eli Eik og Olav Olsen som skal skilles.

Rettstvisten går ut på at de er uenige om hvordan verdiene og eiendelene skal fordeles. I denne oppgaven kan du lære om hvordan man kan løse en slik rettstvist innenfor ekteskapsloven, og hvilke paragrafer som kan være relevante å bruke når man har å gjøre med en slik case.

Innhold

De rettslige problemstillingene som stilles:
Eiendeler til Eli Eik og Olav Olsen
Hvem eier hvilke verdier og eiendeler
Hvem har rett på hvilke eiendeler
Oppsummering av verdier og eiendeler

Utdrag

Hvem har rett på hvilke eiendeler

Sparekonto
Olav har en sparekonto på 1 350 000 kr. Han prøvde å skrive en ektepakt den, på slik at verdien av kontoen skulle settes til side om de skulle separere seg. Ektepakten er ikke gyldig da den etter el. § 54, ikke er godkjent av begge ektefellene. Det er kun Olav Olsen som har skrevet under, verken Eli Eik eller to vinter har skrevet under ektepakten.
Pengene på sparekontoen kan derimot spores til før ekteskapet ble inngått, og kan etter el. § 59 kreves skjevdeling, selv om ektepakten ikke er gyldig. Olav kan da kreve at beløpet skal holdes utenfor delingen.
Ektepakten ville vært av betydning om den var riktig signert og om ekteskapet mellom Eli og Olav hadde vart over i over 15 år.

Innbo og løsøre
Jf. første ledd i el. §58 som sier at ektefellenes samlede forumer skal i utgangspunktet deles likt, som i tilfellet for innboet og løsøret er at det deles likt mellom ektefellene. Jf. første ledd i el. §60 skal alt som ervervet før begjæret om seperasjon kom inn til fylkesmannen, som vil bety at alt av innbo og løsøre som er ervervet før dette tidspunkt skal likeledes mellom ektefellene.

Bilen til Olav
Bilen taksters til 500.000kr. Den er antatt ervervet under ekteskapet, da ingenting annet er spesifisert i oppgaven. Dermed er bilen til Olav jf. første ledd el. §58 sier at ektefellenes samlede formuer skal i utgangspunktet deles. Dermed skal verdien av bilen deles likt mellom ektefellene.

Bilen til Eli
Bilen taksters til 100.000kr. Den er antatt ervervet under ekteskapet, da ingenting annet er spesifisert i oppgaven. Dermed er bilen til Olav jf. første ledd el. §58 sier at ektefellenes samlede formuer skal i utgangspunktet deles likt. Dermed skal verdien av bilen deles likt mellom ektefellene.

Restlån
Jf. andre ledd i el. §58, deles bilen likt mellom ektefellene, da Eli ikke holder noen midler utenfor delingen.

Enebolig
Etter el. §58 og §6 er det likedeling med verdiene og eiendelene som er skap sammen i ekteskapet etter fradrag fra gjeld. Eneboligen er felleseie da den er kjøpte med midler som ikke kan spores til tiden før ekteskapet, og det... Kjøp tilgang for å lese mer

Eli Eik og Olav Olsen | Caserapport om ekteskapsloven

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.