Elektrolyse av natriumjodidløsning | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 6
  • 1650
  • PDF

Elektrolyse av natriumjodidløsning | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Elektrolyse av natriumjodidløsning, i faget Kjemi 2.

Hensikten med forsøket var å utføre en elektrolyse av en natriumjodidløsning. I denne forbindelsen var det meningen å anvende teori omkring standard reduksjonspotensialer til å bestemme hvilke kjemiske reaksjoner som forekommer ved anoden og katoden i elektrolysen. Denne rapporten gir deg dermed grunnleggende informasjon om elektrolyse og om hvordan man i praksis kan bruke spenningsrekka. Her kan du lese forklaringer på de observasjonene som oppstår under elektrolysen.
I tillegg kan du bruke rapporten som eksempel på hvilke elementer og overskrifter som er viktige å ha med i en velskrevet kjemirapport.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 9.2 Elektrolyse av natriumjodidløsning, fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her. Denne rapporten svarer spørsmålene i forsøket.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

Elektrolyse er en ikke-spontan kjemisk reaksjon som oppstår når man sender elektrisitet gjennom en oppløsning av ioner. For å utføre en elektrolyse, må man ha en spenningskilde (f.eks. et klassisk batteri) og to elektroder som er laget av et materiale som kan lede strøm (f.eks. grafitt). Det er viktig at elektrodene er laget av et materiale som ikke kan bli oksidert eller redusert når man setter strøm til, og elektroder laget av grafitt er gode til dette formålet. Når man sender strøm gjennom en oppløsning av ioner, så vil de positive ionene (kationer) bli trukket mot den negative elektroden, katoden. Her vil kationene oppta elektroner og bli redusert. På den samme måten så blir de negative ionene (anionene) trukket mod den positive elektroden, anoden. Her vil anionene gi fra seg elektroner og dermed bli oksidert.

...

Cellespenningen er et uttrykk for hvor mye strøm som minst må tilsettes til NaI-løsningen for at redoksreaksjonen, og dermed elektrolysen, kan skje. I denne elektrolysen må vi altså tilsette minimum 1,37V. Et negativt cellepotensiale betyr at den kjemiske reaksjonen er ikke-spontan, dvs. at man må tilsette strøm for at redoksreaksjonen skal kunne forekomme. Hvis summen av reduksjonspotensialer derimot er positiv så er det snakk om en... Kjøp tilgang for å lese mer

Elektrolyse av natriumjodidløsning | Rapport i Kjemi 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.