Eldre menneskers behov

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 4
  • 3
  • 1079
  • PDF

Eldre menneskers behov

Det her er en oppgave i Sosialkunnskap omhandlende eldre menneskers behov. Oppgaven tar for seg de sosiale, fysiske og psykiske konsekvensene ved det å bli eldre, og hvilke behov eldre mennesker derved har. I tillegg finner du her en drøftelse av hvordan dagens helsetilbud ivaretar eldre menneskers behov.

Lærers kommentar

God struktur, mangler litt drøfting.

Utdrag

I dag skal jeg ta for meg de sosiale, fysiske og psykiske konsekvensene ved det å bli eldre, og drøfte hvordan dagens helsetilbud ivaretar deres behov. Når vi snakker om gruppen eldre er det vanlig å definere de som personer over 62 år, da kan man også gå av med AFP (avtalefestet pensjon). Vi i Norge lever i en velferdsstat som vil si at vi har gode forutsetninger når det kommer til helse og levestandard. Vi lever lenge, noe som vil føre til at vi blir flere som går under gruppen «eldre». Derfor er det svært viktig at vi forstår oss på hvilke konsekvenser som kan føre med alderdom, og hvilke helsetilbud vi kan forvente oss når vi en gang kommer dit.

Når man blir eldre vil man merke at det fysiske reduseres betraktelig. Hørselen og synet blir for mange dårligere, og man vil merke at man presterer dårligere ved fysiske øvelser. En god del eldre vil kjenne at det er mer krevende å gå like fort og langt som før. Man kan bli ustø eller ha problemer med å komme seg rundt, og blir derfor nødt til å ta i bruk hjelpemidler som rullator eller krykker. Mange eldre vil også merke at hukommelsen svekkes, men man er i stand til å leve med det. Dersom en får sykdommen Alzheimers mister man hukommelsen og orienteringsevnen gradvis, og det er ikke oppfunnet en medisin som kan kurerer sykdommen. Statistikk fra folkehelseinstituttet viser at 1% av de som er mellom 65-69 år lider av sykdommen (Helsedirektoratet, 2014). Andelen demens øker med økende alder, og siden vi bare blir flere eldre vil det også si at flere mennesker vil få demens.

Psykiske konsekvenser er også noe mange eldre opplever. Mange opplever at man får mindre kontakt med venner og familie... Kjøp tilgang for å lese mer

Eldre menneskers behov

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.