Eldre i arbeid | Eksamensbesvarelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 5
  • 7
  • 2145
  • PDF

Eksamensoppgave: Eldre i arbeid | Eksamensbesvarelse

Eksamensoppgave om eldre i arbeid.

Utdrag

Eksamensoppgaven fra 2011 er todelt. Den første delen av oppgaven går ut på å drøfte ulike forutsetninger for at de eldre skal kunne mestre eventuelle psykiske kriser i forbindelse med pensjonering. Her skal jeg da gjøre greie for faktorer som kan være viktige for å mestre en slik krise. I den andre delen av oppgaven skal jeg drøfte om pensjonsalderen er noe som bør heves eller om det skal forbli det samme. Helt på slutten av oppgaven vil jeg legge ved en liste med kilder.

Oppgave 1.

Overgang fra yrkeslivet til pensjonstilværelsen
Før jeg går i gang med å skrive om årsaker til at visse eldre kan oppleve en krise i overgangen fra yrkeslivet til pensjonslivet, vil jeg først gjøre rede for hva en såkalt krise er og hvem de vi regner som eldre er. Hva er egentlig en psykisk krise? En psykisk krise handler først og fremst om usikkerhet og utrygghet. En psykisk krise kjennetegnes ved at personen det gjelder har opplevd en hendelse eller vært i en situasjon som har truet hans livssituasjon og skapt utrygghet. I en slik situasjon er man i en tilstand man ikke vet hvordan man skal takle eller håndtere og man står ovenfor forhold som man ikke kan se noen løsning på, og som man heller ikke makter å flykte fra. En livskrise er beskrevet som en overgang fra et stadiet i livet, til et annet. Mange opplever en slik krise når de avslutter den perioden i livet kalt arbeideralderen og går inn i pensjonsalderen... Kjøp tilgang for å lese mer

Eldre i arbeid | Eksamensbesvarelse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.