El-sykler | Konkurransemidler

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 5
  • 11
  • 3000
  • PDF

El-sykler | Konkurransemidler

Her har du en oppgave som tar for seg konkurransemidlene til en ny etablert bedrift, hvis produkt er el-sykler. I oppgaven redegjøres det for hvordan bedriften kan bruke de fire P'ene som konkurransemidler i oppstarten av salget. I vurderingen ses det blant annet på produkt, posisjonering, distribusjon, pris og kommunikasjon.

Utdrag

Ny etablert bedrift – EL-SYKLER

”Vurder hvordan du mener en «vår bedrift» kan bruke de fire P'ene (Produkt/merkevare, Plass/distribusjon, Pris og Påvirkning/markedskommunikasjon) som konkurransemidlene når «vår bedrift» starter salg av el-sykler.”

El-sykler vokser stadig, samt fokus på miljøet. El-sykler er en god erstatning til buss/kollektivt til jobb. Syklene vi tilbyr er stilfulle og komfortable, og egner seg til hverdagslig bruk. Hvis en ikke ønsker seg en sportslig sykkel, men heller en sykkel med mer elegant design er el-sykkel det rette valget. El-sykkel trenden vokser, og utviklingen må fortsette. Dette er et produkt til både unge og eldre. El-sykler er både med på å skape en sunnere hverdag og en mindre forurenset by.

I Danmark er bruken av sykler på et helt annet nivå enn i Norge. Her er sykkeltrenden enorm, og Norge har også et stort potensiale til å komme dit. Sykkelen er et lett fremkomst middel i urbane strøk, så for vår bedrift er det viktig å nå ut til denne målgruppen.

Produkt
Et produkt er alt som blir tilbudt i markedet for å dekke forskjellige behov som forbrukerne har. Det er viktig å kunne tilby et produkt som fremstår som kvalitetssikret og brukervennlig. For at unge og eldre skal handle ved at de kjøper el-sykkel, må vår bedrift først og fremst skape et ønske hos målgruppen om å eie våre produkter. For å skape en sterkt merkevare må produktet ha visse egenskaper som oppnår tilleggsfordeler hos forbrukerne på grunn av selve merket. Disse tilleggsfordelene som et produkt oppnår hos forbrukeren på grunn av merket kalles merkeverdi. I dagens samfunn er sportslige aktiviteter satt høyt hos en stor del av befolkningen, og da er el-sykler et godt alternativ til en travel hverdag. Istedenfor å måtte stå opp ekstra tidlig om morgningen før jobb/skole for å presse inn en treningsøkt, kan man heller ta fatt på sykkel til jobb. Da slipper du stresset om morgningen, og du slipper også å få dårlig samvittighet for at du ikke rakk å trene den ene dagen – nettopp fordi du syklet til og fra jobb.

Differensiering
I dagens næringsliv er det ikke bare et produkt som tilbys innenfor et sortiment. Det kommer stadig nye merker som tilbyr det samme produktet men med ulikt ”innhold”. Da el-sykkelen vil fortsette å vokse i nær fremtid er det derfor viktig å skille seg ut fra de andre konkurrentene... Kjøp tilgang for å lese mer

El-sykler | Konkurransemidler

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.