El Niño og meterologiske variasjoner | Prosjekt

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Privatist
  • Geofag 2
  • Godkjent
  • 8
  • 2202
  • PDF

Sammendrag: El Niño og meterologiske variasjoner | Prosjekt

Oppgaven omhandler ENSO (El Niño Southern Oscillation), som er et klimatisk fenomen i Stillehavet langs ekvator. I denne oppgaven besvares problemstillingen; Kan ENSO brukes som et verktøy for å forutsi meteorologiske variasjoner i andre verdensdeler?

Lærers kommentar

Sensor under muntlig eksamen uttalte: "Dette er veldig bra, tydeligvis noe du kan"
Ettersom oppgaven kun ble brukt under en muntlig privatist eksamen ble det ikke gitt noen grundigere tilbakemelding.

Elevens kommentar

Har forsøkt å basere artikkelen på relevant og aktuell forskning. Referanser er gitt utover i teksten for å underbygge påstander, referanselisten skal være komplett å gjengi de artiklene som er brukt. Har videre forsøkt å gi artikkelen et visst faglig nivå med relevante ord og uttrykk, uten å gjøre språket for avansert og kjedelig. Oppgavens sammensetning med innledning, hoveddel og konklusjon er skrevet på en måte som gjør at konklusjonen skal gi et svar på innledningen med hoveddelen som grunnlag.

Har brukt lite figurer noe som er relativt negativt retorisk sett. Det er med andre ord lite som bryter opp teksten annet enn avsnitter. Det gis lite forklaring på faguttrykk der de er brukt noe som kan gjøre det vanskelig for enkelte å forstå sammenhenger.

Innhold

Introduksjon
Den sørlige oscillasjonen og Bjerknes feedback
Konsekvenser av ENSO i den tropiske Stillehavsregionen
Fjernkoblinger av ENSO
Konklusjon
Referanser

Utdrag

Oppgaven tar for seg El Niño Southern Oscillation (ENSO). Dette er betegnelsen på et klimatisk fenomen i Stillehavet langs ekvator. ENSO varierer med 2 til 7 års mellomrom fra El Niño til La Niña med nøytrale mellomfaser. El Niño og La Niña er betegnelsen på to motsatte fenomener som medfører at været i store deler av Stillehavet får store avvik i forhold til den nøytrale fasen. Kort kan det sies at La Niña forsterkes de normale forholdene mens El Niño snur forholdene. ENSO beskrives som et hav og atmosfærisk fenomen, det vil si at når El Niño inntreffer er det ikke bare atmosfæriske forhold som snus men også forhold som temperatur og strømmer i havet. I første del av oppgaven vil noe kalt «Bjerknes feedback» gjennomgås, dette er navnet de forskjellige kreftene bak ENSO har fått og viser til samspillet mellom disse faktorene som styrker hverandre for å nå El Niño eller La Niña... Kjøp tilgang for å lese mer

El Niño og meterologiske variasjoner | Prosjekt

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned El Niño og meterologiske variasjoner | Prosjekt, har også lastet ned