Ekteskapsloven | Prøve

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 5
  • 3
  • 630
  • PDF

Ekteskapsloven | Prøve

Besvarelse av oppgaver fra en prøve om ekteskapsloven. Oppgavene ser på lover og tvister til henholdsvis vigsel, råderett over eiendeler og likedeling ved skilsmisse.

Innhold

Oppgave 1 Vigsel (vielse)
Oppgave 2 Råderett
Oppgave 3 likedeling

Utdrag

Oppgave 1 Vigsel (vielse)
§ 11. Framgangsmåten ved vigsel.
Ekteskapet inngås ved at brudfolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stedet, skal de erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for ektefolk. Minst to vitner skal være til stedet.
I el. Kapittel 3, § 3. En vigslers adgang til å nekte å foreta vigsler.

---

Oppgave 2 Råderett

Når vi ser på ektefellens råderett over eiendelene, må vi se på § 31 og § 32, disse er de to viktigste paragrafene om denne loven. De sier hva ektefellene har lov til å gjøre og ikke lov til å gjøre. Slik at den ene ektefellen har ikke lov til å pantsette eller leie bort en ting som tilhører begge uten samtykke fra den andre ektefellen. Så man kan ikke leie bort en del av ...

---

Oppgave 3 likedeling

Hoved regelen om deling av verdier ved oppløsning av ekteskap finner vi i el. § 58. Regelen går ut på at verdier deles likt etter gjeld er trukket fra. Vi finner i midlertidig unntak blant annet i el. 59 (1) som tillater en ektefelle å holde verdier av gaver og arv, samt midler som... Kjøp tilgang for å lese mer

Ekteskapsloven | Prøve

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.