Ekstremvær i Terra mater | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • 5
  • 8
  • 2759
  • PDF

Ekstremvær i Terra mater | Sammendrag

Dette er et sammendrag om ekstremvær, fra kapittel 5 i læreboken Terra mater av Ole G. Karlsen.

Sammendraget oppsummerer de viktige poeng under dette temaet, og beskriver bl.a. hvordan tornadoer blir dannet. I sammendraget kan man innhente informasjon om alt fra stormer langs polarfronten, til tropiske orkaner, og den beskriver forskjellige begreper, som f.eks. kald- og varmfront, lav- og høytrykk, lokale skybrudd osv.

Innhold

Platetektonikk
Lokale skybrudd - bygenedbør
Lokale skybrudd – bygenedbør – lyn og torden
Stormer langs polarfronten
Fronter
- Kaldfront
- Varmfront
Okkulasjon
- Vandrende lavtrykk
Tropiske orkaner
- Ødeleggelser
Tornadoer og hetebølger
- Dannelse
- Skader
- Hvor forekommer de

Utdrag

Platetektonikk:

- Værsituasjoner som kan føre til materielle skader/tap av mennesker -ekstremvær.
- 9 /10 av naturkatastrofene skyldes været, dirkete eller indirekte. Eks: Sterk vind, store mengde nedbør, flom, skred, langvarige tørkeperioder, hete- og kuldebølger.
- Det foregår en global oppvarming og gjennomsnittstemperaturen øker, merker forandringer i været. Klimaet er i ferd med å endre seg, frykter at en varmere jord vil føre med seg mer ekstremvær.

Lokale skybrudd - bygenedbør:

- Skybrudd: når lokale regn- og tordenbyger gir ekstremvær. Intens bygenedbør, sterke vinder og lynnedslag kan føre til store skader.
- De fleste bygene er «normale» regn- og tordenbyger, som ikke gjør skade.
- Mindre haugskyer (cumulus) er vanlige om sommeren, noen av dem utvikler seg til mektige bygeskyer (cumulonimbus).
- Varm luft er lett og vil stige. Seilfly og hangglidere benytter seg av slike luftstrømmer.
- Ettersom luften stiger, vil den bli avkjølt, og noe av vanndampen vil kondensere. Det danner seg haugskyer.
- Den horisontale skybunnen viser i hvilken høyde vanndampen i luften begynner å kondensere.
- Dersom luften som stiger vil luften etter kort tid få samme temperatur som luften omkring og den vil ikke lenger stige - luftmassene er stabile. Skyene driver bort og løses opp.
- Dersom luften som stiger og holder seg varmere enn luften omkring vil den fortsette å stige - skjer når det hele tiden tilføres varm og fuktig luft fra landoverflaten.
- Kondensasjon av vanndamp vil frigjøre kondensasjonsvarme, og føre til at lufttemperaturen i den stigende luften synker saktere.
- I og med at den stigende luften holder seg varmere enn luften omkring, vil den fortsette å stige. Vi sier at luftmassene er ustabile og det kan utvikle seg mektige bygeskyer.
- Luften i bygeskyene kan stige opp til 8-12 km over jordoverflaten før temperaturforskjellene blir utjevnet.
- Når luften stiger, vil temperaturen etter en stund falle under frysepunktet, og nedbør dannes ved at ispartikler dannes og vokser slik som det ble forklart i kapittel 4.
- Det er lufttemperaturen nær bakken som avgjør hvilken form nedbøren får.
- Er temperaturen er høy nok, vil ispartiklene og snøkrystallene smelte og bli til regn. Dette skjer over en strekning på 200-300m. Diameteren på vanndråpene er 1-2 mm.
- De største vanndråpene kan ha diameter på 5-6 mm. Det kan være luft som trykker oppover og de vokser.
- I bygeskyene forekommer oppadgående og nedadgående luftstrømmer samtidig.
- De oppadgående luftstrømmene «etterfyller» med varm og fuktig luft, mens nedadgående luftstrømmer er kald og gir nedbør og sterke vindkast langs bakken.
- I bygeskyer med sterke, oppadgående luftstrømmer kan ispartiklene holde seg svevende så lenge at de vokser til hagl. Sterk vind og intens nedbør kombinert med hagl kan føre til omfattende skader.

Lokale skybrudd – bygenedbør – lyn og torden:

- Torden er vanlig i forbindelse med bygeskyene og involverer flere prosesser.
- De kraftige, vertikale luftstrømmene gjør at ispartikler kolliderer og dermed blir elektrisk ladet.
- De lette ispartiklene blir primært positivt ladet og samler seg øverst i skyen.
- De tyngre ispartiklene blir primært negativt ladet og samler seg nederst i skyen... Kjøp tilgang for å lese mer

Ekstremvær i Terra mater | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.