Ekstremisme i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Ekstremisme i Norge

Dette er en oppgave i Politikk og menneskerettigheter omhandlende ekstremisme i Norge. I oppgaven gjøres det rede for forskjellen på et autoritært og et totalitært styresett. I tillegg forklares hvilken type ekstremisme Erna Solberg frykter i artikkelen "Solberg: Ikke flinke nok til å ta kampen mot ekstremisme", og hva hun mener er viktig i arbeidet mot ekstremisme. Avsluttende drøftes det om ekstremistiske partier bør få lov til å stille ved valg i Norge.

Lærers kommentar

Du svarer på hele oppgaven, men burde gått dypere i analysen på hva slags ekstremisme statsministeren frykter, tenk at du skal være presis. Kan hun frukte polariseringen mellom ulike former for ekstremisme? Mye bra! Drøftingen blir imidlertid litt kort og det er flere poenger som bør trekkes frem. Meget god struktur på besvarelsen og godt kildetilfang.

Utdrag

I denne oppgaven vil jeg skrive en sammenhengende fagartikkel om ekstremisme som påvirker vårt norske samfunn og hva som er viktig i arbeidet mot ekstremisme. Jeg skal også gjøre rede for hva forskjellen på et autoritært og et totalitært styresett, samt drøfte om ekstremistiske partier bør få lov til å stille ved valg i Norge. Etter 22.juli, har ekstremisme, terror og radikalisering vært ofte debatterte temaer i media, hvor det er oppstått uenigheter mellom partiene. Har dermed kampen mot ekstremisme og mindretallsregjeringen svekket de politiske partienes makt og innflytelse hos folket?

Er vi verdens best fungerende demokrati? Indeksen som ble publisert i 2012, ble Norge karakterisert som verdens best fungerende demokrati. Årsaken til det er landets valgsystem, politisk deltakelse, grad av pluralisme og borgerrettigheter. World Press Freedom Index, gjorde en undersøkelse hvor Norge har en av verdens mest uavhengige og frie presser. I motsetning til vårt demokratiske og vellykkede styresett i Norge, finnes det mange andre styremåter for hvordan man kan styre et land. I mange andre steder i verden, er det myndighetene som bestemmer om hva du skal få ytre deg om, hva du skal ha på deg og hvordan du skal leve. For mange høres dette helt ukjent ut, men det er dessverre vanlig med oligarki i mange land som ikke er blitt modernisert. Oligarki er et annet ord for diktatur, hvor det er én person eller en liten politisk gruppe som sitter på all makt og gjerne bruker det til sin fordel... Kjøp tilgang for å lese mer

Ekstremisme i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.