Ekskursjonsrapport om Fjelløkologi - Biologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • 5
 • 13
 • 4857
 • PDF

Ekskursjonsrapport om Fjelløkologi - Biologi

Ekskursjonsrapport i Biologi 2 om den varierte Fjelløkologien i Folldal kommune. Høst 2012.

Innhold

Ekskursjonsrapport 1
Innledning/Forord 3
Teori 4
Alpine soner 4
Abiotiske faktorer 4
Biotiske faktorer 5
Planters tilpasning til miljøet på fjellet 7
Prosess og metode 7
Dag 1, onsdag 12.09 7
Dag 2, torsdag 13.09 7
Dag 3, fredag 14.09 8
Resultater 9
Ruteanalyse 9
Transektanalyse 10
Måling av abiotiske faktorer 10
Testing av smågnagerbestanden 12
Drøftinger 12
Ruteanalyse 12
Transektanalyse 13
Måling av abiotiske faktorer 13
Testing av smågnagerbestanden 13
Feilkilder: 13
Konklusjon 13

Utdrag

Innledning/Forord
Under kompetansemålene for Biologi 2- faget står det «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne gjennomføre et større feltarbeid og bruke biologiske metoder til å samle inn, kartlegge og utforske ulike typer organismer og legge fram resultatene fra undersøkningene.» Dette betyr i praksis at vi skal ut på en større ekspedisjon og skrive en større rapport etter ekskursjonen.

Grunnen til at vi valgte fjelløkologi var at vi ønsket et stort og variert artsmangfold. På fjellet i Norge har vi enormt mange ulike arter, og vi har store områder med variert jordsmonn og berggrunn. I Folldal finner vi mange ulike mineraler i jordsmonnet, vi finner høye fjelltopper og dype daler. Folldal har hatt lang tradisjon med utvinning av malm av ulike slag, dette er noe som tyder på det store Dette gjør at vi har et variert artsmangfold når det kommer til planter. Som kjent vokser det mye planter på fjellet, og det kommer ikke til å bli noe problem å finne arter vi kan jobbe med.

På ekskursjonen ønsker vi å lære å kjenne igjen en god del arter, vi ønsker å lære hvordan man skal gå frem under slike store feltarbeid og vi ønsker å lære mer om norsk natur og artsmangfold. Det å vite litt om hvordan man skal gå frem ved store feltarbeid er viktig for videre utdannelse og yrkeskarriere.

I tillegg til dette er slike ekskursjoner med på å styrke samholdet i klassen og bidrar til et godt klassemiljø. Dette fører igjen til at vi som elever trives bedre i klassen og lærer mer i timene... Kjøp tilgang for å lese mer

Ekskursjonsrapport om Fjelløkologi - Biologi

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 23.09.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjulpet meg veldig mye, takker!!
 • 23.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra altså!!!!