Ekskursjonsrapport til Ådneram | Biologi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • 6
 • 34
 • 7392
 • PDF

Ekskursjonsrapport til Ådneram | Biologi 2

Ekskursjonsrapport i Biologi med fokus på økologien i området Ådneram. Inneholder blant annet
beskrivelse og undersøkelse av vegetasjon og næringskjeder i området.

Lærers kommentar

Solid rapport med glimrende diskusjonsdel.

Innhold

1. Hensikt – Side
2. Områdebeskrivelse – Side 3
- 2.1 Geologi – Side 3
- 2.2 Klima – Side 4
3. Vegetasjonstyper – Side 5
- 3.1 Vegetasjonstyper Globalt – Side 5
- 3.2 Vegetasjonstyper Lokalt – Side 7
- 3.2.1 Subalpin Sone – Side 7
- 3.2.2 Prealpin Sone – Side 7
- 3.2.3 Lavalpin Sone – Side 7
- 3.2.4 Mellomalpin Sone – Side 8
- 3.2.5 Høyalpin Sone – Side 8
4. Jordsmonn – Side 9
5. Kart – Side 10
6. Undersøkelses Metoder – Side 10
- 6.1 Biotiske Faktorer – Side 10
- 6.2 Ruteanalyser – Side 10
- 6.3 Bånd og Gradientanalyse – Side 11
7. Jord, vann og organisk materiale – Side 12
8. Dyrefelle – Side 13
9. Førnetrakt – Side 13
10. Fangst av Dyr – Side 14
11. Næringskjede – Side 15
12. Resultat – Side 16
- 12.1 Ruteanalyse – Side 16
- 12.2 Båndprofil og Gradientanalyse – Side 22
- 12.3 Plukk av Arter og Dyrefangst – Side 23
- 12.4 Abiotiske Faktorer – Side 27
13. Diskusjon – Side 28
- 13.1 Sammenligning – Side 28
- 13.2 Vegetasjonstypenes Utforming og Krav til Abiotiske Faktorer – Side 29
- 13.3 Kultur og Tradisjon – Side 31
- 13.4 Vern av Planter og Dyr – Side 33
- 13.5 Påvirkning av klimaforandringene – Side 35
- 13.6 Skjøtsel av Lynghei – Side 36
14. Konklusjon Side - 37
15. Feilkilder – Side 37
16. Referanser og Kilder – Side 38

Utdrag

1. Hensikten:

Hensikten med ekskursjonen er bli kjent med vitenskapelige undersøkelsesmetoder som blir brukt innenfor økologien og kunne utføre disse undersøkelsene praktisk.

I følge læringsplanen og læringsmålene skal vi i biologi 2:
- Planlegge og gjennomføre et store feltarbeid med en undersøkelse av biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem, og vurdere og presentere resultatene med og uten digitale verktøy.
- Samle, bestemme og klassifisere ulike organismer og knytte opplysningene om levevis og tilpasninger til et utvalg organismer
- Gjøre greie for faktorer som regulerer veksten og størrelsen av populasjoner
- Drøfte miljøutfordringer lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap... Kjøp tilgang for å lese mer

Ekskursjonsrapport til Ådneram | Biologi 2

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 01.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var til stor hjelp for meg! Anbefales :-)
 • 18.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet, mye bra innhold her
 • 23.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Den er veldig grundig!