Ekskresjon og osmoregulering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • Godkjent
  • 2
  • 383
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Ekskresjon og osmoregulering

Denne oppgaver besvarer spørsmål i relasjon til ekskresjon og osmoregulering. Oppgavene er hentet fra kapittel 11 i læreboken Bios 1 av Marianne Sletbakk. I oppgaven forklares begrepene ekskresjon og osmoregulering, og det besvares blant annet på spørsmål som:

Forklar med dine egne ord forskjellen på ekskresjon og osmoregulering hos fisker som lever i ferskvann, og hos fisker som lever i saltvann.

Lærers kommentar

Bra utført, kanskje litt mer utfyllende

Elevens kommentar

Skrive mer utfyllende

Utdrag

11.4.1
A. Hva mener vi med ekskresjonsprodukter?

Det vi mener med ekskresjonsprodukter er nitrogenholdige avfallsstoffer.
Nedbrytingen av proteiner gir nitrogenholdige avfallsstoffer som er giftige for dyret hvis disse blir værende i kroppen.

B. Hva er hensikten med ekskresjon?

Hensikten med det er å fjerne bort det nitrogenholdige avfallsstoffet fra kroppen hos dyret, slik at dyret ikke dør. (Dette står også i oppgave 11.4.1 A)

11.4.2 Forklar hvorfor ikke alle organismer skiller ut de samme nitrogenforbindelsene?

Alle organismer skiller ikke ut de sammen nitrogenforbindelsene fordi dyr som lever i vann kan skille ut giftigere nitrogenforbindelser, som blir raskt fortynnet i vannet. Mens dyr på land fortynner nitrogenforbindelsene i sin egen kropp før de slippes ut.

11.4.6
A. Hvorfor er det et samarbeid mellom ekskresjonsorganene og sirkulasjonssystemet?

Det er samarbeid mellom ekskresjonsorganene og sirkulasjonssystemet fordi sirkulasjonssystemet frakter ekskresjonsproduktene til ekskresjonssystemet... Kjøp tilgang for å lese mer

Ekskresjon og osmoregulering

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 21.11.2019
    det var meget dårlig