Eksistensiell angst | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie og filosofi 2
  • 5
  • 4
  • 1596
  • PDF

Eksistensiell angst | Artikkel

Her finner du en artikkel som handler om eksistensiell angst. Artikkelen forsøker å drøfte hva eksistensiell angst er, og hvordan det eventuelt er mulig å bli kvitt angsten. Ulike perspektiver fra kjente filosofer blir tatt med, f.eks. fra: Kierkegaard, Heidegger, Sarte, og flere.
Her kan du altså lære mer om eksistensiell angst ut fra et filosofisk perspektiv, og religioner blir også tatt med inn i drøftingen.

Lærers kommentar

Alle leddene i oppgaven er besvart innenfor rammen av antall ord, og det er delvis henvist til kilder og til slutt. Det er tatt i bruk et bredt spekter av fagbegreper og teorier, og disse er anvendt på en hensiktsmessig måte. Teksten har god struktur, og språket er formelt og objektivt. Dersom du har tid, kan det være hensiktsmessig å lese enda grundigere korrektur. Se enkelte kommentarer underveis. Karakter: 5/6

Utdrag

«Hva er meningen med vår eksistens?», «Kan jeg selv bestemme hvordan livet mitt skal bli styrt?», «Hva skjer når jeg dør?», disse spørsmålene er eksempler på spørsmål mennesker opp igjennom tider har stilt. Det er dette som blir kalt for de «evige» spørsmålene og forårsaker den eksistensielle angsten. Den eksistensielle angsten kan forårsake en uvirkelighetsfølelse som alle kan kjenne på; barn og voksne, kvinner og menn, filosofer og ikke filosofer. Flere filosofer fra antikken og til i dag har prøvd å gi en forklaring til den eksistensielle angsten, og ikke minst om det er en mulighet å bli kvitt denne angsten. Samtidig kan den eksistensielle angsten være den faktoren som gjør oss mennesker til menneske. Er dermed den eksistensielle angsten viktig for mennesket, eller ødelegger den bare deres hverdag?

Mennesker har som sagt alltid lett etter en mening med sitt liv, og dermed kan den eksistensfilosofien trekkes tilbake til en historisk sammenheng. Allerede i oldtiden dukket den eksistensielle angsten opp, der det ble dannet myter og guder for å gi mennesket svar på sine eksistensielle spørsmål, samtidig skulle de være eksemplariske modeller for mennesker. Senere i antikken begynte store filosofer som; Sokrates, Platon og Aristoteles å stille spørsmål og finne svar angående menneskenes eksistens. Platon hevde at menneskets mening var å skue ideer, mens Aristoteles hevde at undring over tilværelsen var en karakterisk trekk ved det å eksistere som menneske. ««Alle mennesker har en medfødt trang til å vite. Når vi søker svar på vår undring er det ikke nødvendigvis ut fra nyttehensyn. Vi søker viten for vitens egen... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksistensiell angst | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.