Eksistensialismen som livssyn | Særoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie og filosofi 2
  • 5
  • 3
  • 1456
  • PDF

Eksistensialismen som livssyn | Særoppgave

Det her er en særoppgave i Historie og filosofi 2 vedrørende eksistensialismen som livssyn. Problemstillingen som besvares lyder som følger: "Gjør rede for og drøft eksistensialismen som livssyn." Videre ble eleven bedt om å gjøre rede for og sammenligne minst to eksistensialister, drøfte styrker og svakheter ved eksistensialismen som livssyn, samt beskrive en tenkt situasjon og vise hvordan eksistensialismen vil kunne brukes positivt.

Utdrag

Eksistensialismen er et vanskelig begrep å forklare, men ved litt hjelp av de kjente eksistensialistene så skal vi komme oss gjennom det. Oppgaven krever at vi gjør rede for og drøfter eksistensialismen som livssyn, dette vil også bli besvart gjennom eksistensialistene som blant annet Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche og Sartre. Gjennom disse filosofene skal vi også se litt på eksistensialismens sterke og svake sider.

Eksistensialismen kan enkelt og greit defineres som en ideologi som ønsker å sette mennesket fri. Det kan umulig vel ikke være så enkelt? Og i så fall, hvordan kan denne ideologien sette deg fri, og hva skal den frigjøre deg fra? La oss ta det første spørsmålet, jo, det er så enkelt, men det er ikke alle som ville vært fornøyde med det svaret. Du skal få et dypere innsikt gjennom teksten. Kierkegaard som var kristen forklarer dette med eksistensialismen ved å si at mennesket ikke klarer å ta ansvar for seg selv, «de levde et rutinepreget liv» og det er nettopp dette eksistensialismen vil hjelpe oss ut av. Hva med Kierkegaard? tok han ansvar for seg selv, han ble født inn i en kristen familie, faren var veldig religiøs. Det førte til at Kierkegaard også ble kristen. Hva er så eksistensialistisk med det? Ingenting! Men Kierkegaard ble ikke kristen fordi familien var det, han tok dette valget selv. Ja, greit nok at han var preget av faren, men valget var opp til han. Både faren og Kierkegaard hadde den følelsen av at de var syndige og at de har mistet guds nåde. Et annet punkt som er veldig sentralt for Kierkegaard er dette med angst, det er viktig å skille mellom angst og frykt. Det er to begreper som lett kan blandes. Frykt er noe vi alle har opplevd, jeg personlig opplevde det senest i går klokka 16, da jeg skulle ha eksamen i gym, det kan også være frykten for en ny verdenskrig. Begge de to tingene jeg nevnte nå har et objekt, jeg fryktet EKSAMEN, og jeg frykter en ny VERDENSKRIG.

Angsten derimot er annerledes, angsten er det som kjennetegner oss mennesker, vi har alle hatt angst... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksistensialismen som livssyn | Særoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.