Eksempel på situasjonsanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 11
  • 3269
  • PDF

Eksempel på situasjonsanalyse

Denne situasjonsanalysen fungerer som et eksempel på en situasjonsanalyse til karakteren 5.

Eksempelet viser hvordan en analyse bør utformes og hva situasjonsanalysen bør inneholde av ulike elementer. Med dette eksempelet vil du enkelt forstå hvordan analysen bør se ut.

Innhold

Situasjonsanalyse
Om bedriften
Interne arbeidsbetingelser
- Personal og ledelse
- Økonomi
- Konkurransemidlene
- Andre interne arbeidsbetingelser
Eksterne arbeidsbetingelser
- Kunden og Markedet
- Konkurrentene
- Leverandørene og distributørene
- Offentligheten
- Samfunnet
SWOT-analyse

Utdrag

Situasjonsanalyse
Det første trinne i markedsplanen er å utføre en situasjonsanalyse. Hensikten er å få frem bedriftens problemer, slik at en kan finne en løsning for dem. Når vi skal utføre en situasjonsanalyse for en bedrift er det viktig og fokuserer på de interne og eksterne arbeidsbetingelsene. Arbeidsbetingelser er de betingelsene som påvirker bedriften fra innsiden og utsiden. Igjennom bedriftens interne arbeidsbetingelser må en ha fokus på sterke og svake sider, mens igjennom de eksterne arbeidsbetingelsene må en fokusere på muligheter og trusler fra omgivelsene rundt. I en situasjonsanalyse starter en alltid med å beskrive de interne og eksterne arbeidsbetingelsene, vurderer situasjonen ved SWOT/SOFT og oppsummere oppgaven til en konklusjon.

Om Moods of Norway
Moods of Norway er et klessmerke skapt av to lokale(Stryn) designere Simen Staalnacke og Peder Børresen. Merket vokser seg stadig større, og er i dag anerkjent blant lokalbefolkning, kjendiser og folk over hele Europa. Bakgrunnen for dette populære merket startet på et nachspiel på Hawaii under deres studieopphold innen markedsføring. De to mennene bak Moods of Norway bruker deres unike design ideer på å skape klær og produkter som skiller seg ut. Inspirasjonen deres får de... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksempel på situasjonsanalyse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 04.03.2016
    braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa