Eksempel på novelleanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 6
 • 5
 • 1870
 • PDF

Eksempel på novelleanalyse

Se et utmerket eksempel på en novelleanalyse skrevet i norskfaget på Vg3.

Analysen tar for seg Morten Sangviks novelle "Jeg elsker deg". Her ses det på tema i teksten i forhold til tittelen, karakterene og de underliggende budskapene. Novelleanalysen har en rød tråd og kommer inn på det viktigste for denne novellen.

Mer hjelp?
Trenger du hjelp til din novelleanalyse? Med Studienetts novelleanalyse-oppskrift lærer du å skrive en novelleanalyse på en god måte. Vår novelleanalyse-oppskrift veileder deg gjennom hele skriveprosessen. Se oppskriften her: Novelleanalyse | Oppskrift

Utdrag

Novella bygger seg opp mot et høydepunkt som også er sammenfallende med vendepunktet. Dette kommer nesten helt mot slutten av teksten. Jeg-personen gjør klar ei dose med heroin og koker det opp, idet dette koker hører han dama hikste og si: "Betyr jeg virkelig ikke mer for deg enn dette?". Høyde- og vendepunktet inntrer idet hun ikke får svar på spørsmålet. I stedet er det han som får svar; han finner blodåra. Idet blodet blander seg med væska, svarer han enkelt med monoton stemme: "Nei." Han velger å prioritere heroinet framfor å få orden på livet sitt. Novella har på mange måter en åpen slutt der han i sin tåkeheim tenker: Det betyr vel ingenting, men jeg vet ikke om jeg hørte skrittene hennes ute i gangen. Sannsynligheten for at de finner tilbake til hverandre er til stede, men det ultimatum hun på mange måter stiller ham legger opp til et evig brudd – eller en evig kjærlighet til heroinet.

Det finnes ingen konkrete beskrivelser på jeg-et sitt utseende eller tidligere bakgrunn. Han beskriver nøye hvordan han går fram for å blande heroinet og hvordan han setter skuddet. Som leser aner vi at dette er en nybegynner. En junkie ville knapt ha ofret prosessen en tanke, men mekanisk utført de ulike operasjonene. Dette gjør også at kvinnens "tap" blir vondere da det hele virker så meningsløst; for hvordan kan han velge dopet framfor henne?
Jeg-personen framstår som en person med ulike og motstridene ønsker, men samtidig bevisst på sine handlinger. Til tross for vissheten om at han har er alternativ, vinner dopet. Han er en statisk person, da han ikke endrer seg i løpet av teksten selv om deler av ham helst vil bryte ut og velge annerledes.

”Hun hadde den friske levende fargen i ansiktet”. Kvinna blir både direkte og indirekte beskrevet. I utdraget blir hennes utseende kommentert direkte og åpent. Hun blir beskrevet både gjennom ”jeg” sine drømmer og det som kan forståes som virkeligheten. Utsagnet ”øynene var røde, men av andre grunner enn rus”, kan tyde på at hun selv har avstått fra bruken av narkotika. Indirekte lærer vi å kjenne henne som motstander av jeg-ets handlinger, omsorgsfull gjennom drømmer og med et ønske om å forandre og overbevise.  Kvinna kan tolkes som en dynamisk person. Hun uttrykker direkte motstand mot jeg-ets valg. Hun ønsker å redde deres forhold, men til slutt forlater hun ham. Det faktum at vi som lesere blir satt direkte inn i handlinga, og den åpne slutten, gjør at grundige persontolkninger kun blir spekulasjoner... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksempel på novelleanalyse

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 27.02.2018
  Blanding av nynorsk og bokmål, rar inndeling av avsnitt.
 • 02.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra :)))))))))))))