Eksempel på diktanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 6
 • 3
 • 977
 • PDF

Eksempel på diktanalyse

Oppgaven er et utmerket eksempel på en diktanalyse, skrevet i norskfaget på Vg3. Diktanalysen tar for seg "Til foraaret", som er et dikt skrevet av Henrik Wergerland.

Analysen ser på hvordan diktet forholder seg til romantikken som periode, både i forhold til tematikk, oppbygging og virkemidler. Oppgaven kommer også inn på Wergeland som dikter og kjennetegn for hans skriving.

Mer hjelp?
Få hjelp til din analyse med Studienetts diktanalyse-oppskrift. Med denne lærer du å skrive en diktanalyse på en god måte. Vår diktanalyse-oppskrift gir deg inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt. Se oppskriften her:
Diktanalyse | Oppskrift

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Utdrag

Eksempel på diktanalyse
I kjølvannet av opplysningstidens enorme fokus på fornuft og vitenskap, oppstod romantikken som en kraftig motreaksjon. Romantikerne ville gjeninnføre mystikken, lengselen og de sterke romantiske følelsene til litteraturen, musikken og kunsten. Henrik Wergeland var utvilsomt en av Norges største romantiske diktere. Wergeland skrev “Til Foraaret” i 1845, og diktet er i stor grad representativt for Wergelands forfatterskap når det gjelder skrivemåte og bruken av virkemidler.

Romantikerne så på naturen som majestetisk, mystisk og fasinerende. De ville i stor grad unngå den vitenskapelige tilnærmelsen til naturen som man hadde sett under opplysningstiden. De mente at naturen ikke skulle analyseres i hjel, men snarere være til inspirasjon og glede. Denne enorme fasinasjonen for naturens mystikk og nærmest magiske kraft er tydelig i “Til foraaret”. Wergeland ber våren om å redde seg, og omfavner alle de naturlige følgene våren bærer med seg: “O Foraar! Foraar! Red mig! Ingen har elsket dig ømmere end jeg”. Han tar deretter for seg flere planter og dyr, og hyller disse på et storslått vis, samt viser til hvor mye han verdsetter hvert enkelt element. Et eksempel på dette, er hvordan han beskriver vårens første gress: “Dit første Græs er mig meer værd end en Smaragd”... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksempel på diktanalyse

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 24.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra eksempel på diktanalyse, verdt å få med seg strukturen
 • 02.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig Bra diktanalyse, bra å bruke som mal til eksamen!
 • 08.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  Utrolig oversiktlig og til stor hjelp!
 • 21.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet. Veldig fin å bruke som mal.