Eksempel på bildeanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 5
  • 3
  • 1185
  • PDF

Eksempel på bildeanalyse

Oppgaven er et utmerket eksempel på en bildeanalyse skrevet i norskfaget på Vgs. Her analyseres bildet Livets dans av Edvard Munch.

Maleriet settes i kontekst til Edvard Munchs øvrige verker og kunstnerliv, deretter analyseres motiv, farger, komposisjon og budskap i maleriet. Bildeanalysen går grundig igjennom bildet og dets virkemidler.

Mer hjelp?
Med Studienetts bildeanalyse-oppskrift får du hjelp og inspirasjon til din oppgave. Med denne lærer du å skrive en bildeanalyse på en god måte, og du får flere gode forslag til hvordan du kan gå frem når du skal analysere og fortolke et bilde. Se oppskriften her:
Bildeanalyse | Oppskrift

Utdrag

Maleriet Livets dans er bygget opp slik at det er en forgrunn, mellomgrunn og en bakgrunn. På denne måten blir det lettere å sette seg inn i bildet, da det er enklere å se hvilken rekkefølge bildet skal leses og når høydepunktene i kvinnens liv kommer. På venstre side av bildet befinner vi oss i starten av kvinnens liv, og videre følger vi henne og får et bilde av de viktigste fasene hun opplever i løpet av livet sitt. Vi kan se at kvinnen helt i starten av bildet er en ung, lykkelig og livsglad kvinne, som til slutt ender opp som en trist enke i høyre side av maleriet. Ved å plassere det gifte paret midt på bildet, skiller Munch mellom to deler av livet. På venstre side er paret på vei til å starte livet, mens på høyre side beveger livet seg mot slutten.
I venstre side av Livets dans kan vi se en ung kvinne kledd i en hvit kjole med gule prikker. Den hvite fargen representerer uskyld og uvitenhet, mens de gule prikkene på kjolen kan symbolisere jomfrudom. Håret hennes er satt opp, og hun har ingen partner. Likevel smiler hun, og vi kan tolke det som ... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksempel på bildeanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.