Eksamensoppgave om treningssenteret SATS | Markedsføring og ledelse 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 6
 • 7
 • 2781
 • PDF

Eksamensoppgave om treningssenteret SATS | Markedsføring og ledelse 2

Her finner du en besvarelse av eksamenssettet i markedsføring og ledelse 2 fra 2009. Oppgavesettet omhandler treningssenteret SATS og inneholder oppgaver vedrørende markedsmål, målhierarki, merkevarebygging, samt tiltak for å motivere og utvikle personalet som ledd i internmarkedsføringen.

Lærers kommentar

Hei Eirik,

dette er også et meget imponerende arbeid som viser at du har særlig god faglig innsikt.

Min eneste innvending er at du kunne ha problematisert kroppsfiksering og f eks spiseforstyrrelser opp mot samfunnsansvaret.

Karakter: 6

mvh

Elevens kommentar

kunne vært bedre: problematisert kroppsfiksering

Innhold

Oppgave 1) Formuler markedsmål for SATS Norge for 2010, ved hjelp av et målhierarki.
Oppgave 2) Gjør rede for SATS Norge som merkevare og analyser den betydningen dette har for hvordan SATS Norge er posisjonert i markedet.
Oppgave 3) Vurder tiltal for å motivere og utvikle personalet som ledd i internmarkedsføringen til SATS Norge.
Oppgave 4) Vider sammenhengen mellom samfunnsansvaret og omdømmet til SATS Norge.

Utdrag

Enhver forretning må ha mål å jobbe mot for å sikre seg kontroll på styring og gode resultater. For å formulere markedsmål for SATS Norge bruker jeg et målhierarki. Et Målhierarki betyr at målene er organisert trinnvis i en pyramide. Øverst i hierarkiet er de helt overordnede målene som er langsiktige og strategiske. Disse målene styrer organisasjonens andre mål og planer(1).

Formålet er det overordnede for målhierarkiet. Formålet beskriver: Hva eksistensen for organisasjonen er, hvorfor den er til, hvilke samfunnsmessig funksjon organisasjonen skal oppfylle og hva som gjør organisasjonen unik.

Jeg velger å ta utgangspunkt i SATS ELIXIA slik selskapet foreligger i dag. Formålet er å bidra til å hjelpe mennesker til å oppnå idealet om en sunn og veltrent kropp. Folk i dag er veldig opptatt av å ha en sunn og veltrent kropp og de er villige til å bruke penger på dette, noe som danner eksistensgrunnlaget. Et slikt bidrag er et viktig samfunnsmessig grunnlag fordi at sunne og veltrent kropp er forebyggende for mange livsstilssykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer samt muskel- og skjelettlidelser.

Visjonen vokser ut av formålet. En visjon er en fremtidsdrøm som gir et håp om en framtidig situasjon for bedriften og en drivkraft for å komme dit. For SATS ELIXIA er visjonen «We will make the Nordic people healthier and happier» (2).

Formålet og visjonen leder til en forretningside. En forretningside lager man for å hjelpe oss å realisere visjonen. Dette lager man ut ifra: Markedsbehov, kunder, produkter og en drivkraft.

For SATS ELIXIA er markedsbehovet knyttet til å hjelpe mennesker å faktisk oppnå bedre helse og livsglede. Forskning viser at det er en sammenheng mellom trening og fysisk- og psykisk helse (3). SATS ELIXIA retter seg mot kunder i alle aldere og begge kjønn med varierte aktiviteter som for eksempel PT timer, spinning, styrketreningsapparater, yoga og lignende... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamensoppgave om treningssenteret SATS | Markedsføring og ledelse 2

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 28.05.2018
  Læreren som har vurdert dette arbeidet burde ikke være lærer:)
 • 28.05.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hvordan er dette en sekser-oppgave?