Eksamensopgave i markedsføring og ledelse: Alt i posen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 6
 • 28
 • 9127
 • PDF

SWOT-analyse: Eksamensopgave i markedsføring og ledelse: Alt i posen

Oppgave i markedsføring og ledelse 2. Oppgaven inneholder besvarelser av 3 opgaver fra eksamenssettet om firmaet "Alt i posen". Oppgaven inneholder blant annet en SWOT-analyse.

Oppgaveformulering
Oppgave 1
Bruk ekspansjonsmatrisen for å utforme Alt i posens vekststrategier.
Oppgave 2
Vurder hvordan ulike strategier (merkevare, pris, distribusjon etc) kan brukes som konkurransemidler for Alt i posen.
Oppgave 3
Vurder hvordan Alt i posen kan utvikle et positivt omdømme ved å vise at de tar samfunnsansvar alvorlig.

Lærers kommentar

Min besvarelse fikk karakteren 6/5

Innhold

Innledning
Skrivebordundersøkelse- Hvem er konkurrentene?
Alt i posens Styrker, svakheter, muligheter og trusler
Bruk av ekspansjonsmatrisen til utforming av «Alt i
posens» vekststrategier
Vekst ved hjelp av markedsinntrengning:
Er dette ett godt valg for bedriften?
Vekst ved hjelp av markedsutvikling:
Er dette ett godt valg for bedriften?
Vekst ved hjelp av Produktutvikling:
Er dette ett godt valg for bedriften?
Vekst ved hjelp av Diversifikasjon:
Er dette ett godt valg for bedriften?
Konklusjon
Konkurransemidlene
Avslutning
Kilder:

Utdrag

Innledning
«Alt i posen» er en vellykket bedrift i vekst som drar nytte av det stadig økende markedet for deres tjenester. Selv om markedet i Norge ikke er like stort som i våre naboland enda, er det gode vekstmuligheter for bedriften og bransjen generelt. «Alt i posen» har erfarne ansatte som viderefører samarbeidet som de hadde under sin tidligere arbeidsperiode i en annen bedrift, og et kontaktnett som gir muligheter for lukrative samarbeid eksternt for bedriften. Dette vil føre til spennende samarbeidsmuligheter både innad og utad for bedriftens del, noe som legger grunnlaget for videre vekst og et bra arbeidsmiljø. De vil kanskje etter hvert som de vokser også se på muligheten til å hente inn andre ansatte de har kjennskap til fra deres forrige arbeidsplass.
«Alt i Posen» har allerede opplevd suksess i hjembyen, og ser nå på mulighetene for å utvide salget til nye markeder. I og med at de allerede har suksess, kan man tenke seg at de har gode eller konkurransedyktige produkter, og at bedriften allerede har bygd opp et positivt omdømme i lokalmiljøet som de vil dra fordeler av i det nye markedet. I denne oppgaven vil jeg gjennomføre en SWOT-analyse for å finne ut hvor store vekstmulighetene til bedriften faktisk er, hva risikoen og fordelene ved å velge hver enkelt strategi vil bli, og hvilken av de 4 vekststrategiene «Alt i Posen» bør velge ut i fra nevnte forutsetninger.
I denne vurderingen vil jeg ta med enkelte viktige faktorer som er relevante i forhold til avgjørelsen, som for eksempel den nye rollen som markedsutfordrer, og de økonomiske virkningene dette vil få for en eventuell utvidelse. Tidligere hadde bedriften ikke like mye behov for reklame for å promotere sine produkter, da de var den eneste aktøren på markedet, og ikke hadde behov for å skille sine produkt fra andre. Siden «Alt i posen» nå skal inn på ett nytt marked kan det være naturlig å kartlegge hvilken konkurranse de kan forvente seg, og derfor gjennomføre en kort skrivebordundersøkelse hvor man henter info om de forskjellige konkurrentene de har å dvele med før SWOT-Analysen.
«Alt i posen» sine fordeler er at de har erfaring fra lignende arbeidsoppgaver fra tidligere (salg av råvarer som skal videreforedles før konsumering/forbruk), de har spesialisert seg på ett kjøpesterkt segment av markedet som er godt tilpasset deres produkter, og produktene deres er sunne og varierte. Dette er positivt med tanke på det massive kostholdfokuset dagens marked har, særlig kanskje hos yngre kjøpere (småbarnsfamilier).
Jeg vil ta utgangspunkt i konkurransemidlene pris, distribusjon, markedskommunikasjon og merkevare, og utdype hvilke fordeler og ulemper «Alt i posen» har i forhold til disse, og hvordan de aktivt kan bruke dem for å oppnå nye markedsandeler og økt salg. Jeg vil drøfte hvilke konkurransemidler som er bedriftens sterkeste, og i hvilken grad disse påvirker beslutningene bedriften kan ta.
Jeg vil også drøfte hvordan «Alt i posen» kan utvikle sitt omdømme ved hjelp av å vise at de tar sitt samfunnsansvar alvorlig. I denne delen av oppgaven har jeg fokus på det å bruke miljøvennlige distribusjonsmetoder, men også å bruke metoder som ikke er skadelige for omgivelsene på andre måter. Med dette mener jeg for eksempel at bedriften hele tiden skal ha kontroll på at ingen av deres produkter er tilknyttet for eksempel barnearbeid, eller andre aktiviteter som er skadelige for nærmiljøet, enkeltpersoner eller spesielle samfunnsgrupper... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamensopgave i markedsføring og ledelse: Alt i posen

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 11.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra skrevet. Hjalp meg utrolig mye i forberedelsen mot eksamen.
 • 22.05.2014
  Besvarelsen er en god besvarelse og det er logisk det som blir sagt!
 • 25.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra skrevet! Grunding og til stor hjelp.
 • 30.04.2015
  En fyldig og godt besvart oppgave!