Eksamensbesvarelse mai 2015 | Økonomistyring og ledelse | VG2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomi og ledelse
  • 4
  • 9
  • 2533
  • PDF

Eksamensoppgave: Eksamensbesvarelse mai 2015 | Økonomistyring og ledelse | VG2

Denne oppgaven inneholder en besvarelse av eksamen fra mai 2015 i Økonomistyring og ledelse og kan hjelpe deg i dine eksamensforberedelser. Eksamensoppgaven tar for seg teoretiske emner slik som regnskap og bokføring, avskrivninger, skatt, regnskapsanalyse, budsjettkontroll, samt priskalkulasjoner.

Lærers kommentar

En god eksamen, men kunne skrevet mer konkret på næringsliv og samfunn delen.

Elevens kommentar

- Næringsliv og samfunn
- Pris kalkulasjon

Innhold

Oppgave 1 – Regnskap, føring av bilag
Oppgave 2 – Regnskap analyse
Oppgave 3 – Budsjettkontroll
Oppgave 4 – Priskalkulasjon
Oppgave 5 – Næringsliv og samfunn

Utdrag

b. Når man gjør en regnskapsanalyse fokuserer man på tre deler: likviditet, rentabilitet/lønnsomhet og finansiering. Det første punktet jeg skal ta for meg er rentabilitet. Totalkapital rentabilitet er overskuddet av kapitalen i firmaet, altså hvor mye man tjener på kapitalen. Man kan f.eks. sette penger inn i banken og tjene på renter, mens her setter man det inn i firmaet og tjener på det. Kapitalen til firmaet må være høyere enn hva du vil tjene i banken. Denne er helt klart godkjent med god margin. Vi har en reduksjon i økning fra år 2013 til 2014. Dette kan ha grunn i at salgsinntektene har sunket og renteinntektene ikke er like gode lenger. Men dette er en godkjent totalkapitalrentabilitet. Egenkapitalrentabiliteten må ligge høyere enn totalrentabiliteten. Hvis vi da tar etter skatt som ett eksempel her ligger den godt over totalkapital graden. Den lå på 45,8 % i 2013, men har gått ned til 19,1 %. Det er en nedgang som ikke er så god. Men den ligger fortsatt på 9,1 % over totalkapitalen. Resultatgraden viser hvor stor del overskuddet utgjør av salgsinntekten i prosent. Dette er da en negativ utvikling, da vi vil ha den høyere. Her utgjør da overskuddet kun 3,4 prosent av inntektene i 2014. Dette er ikke bra, og den burde man få opp.

Gjennomsnittlig gjeldsrente er hvor mye lånene koster oss i renter. Dette er greie tall. Vi setter krav om lavere prosent enn totalkapitalrentabilitet. Fordi totalkapitalrentabilitet er hva vi tjener på kapitalen, og gjennomsnittlig gjeldsrente er hva kapitalen koster. Tiltak som kan forbedre denne bedriften vil være å prøve å øke inntektene og redusere kostnadene. Her kan de prøve å redusere kundefordringene og minske på anleggsmidlene sine.

Det neste punktet er likviditet. Vi har to grader innen dette punktet, likviditetsgrad 1 og 2. Likviditet er evnen til å betale regninger ved forfall. Det betales med bank og kontanter. Likviditetsgrad 1 er 119,6 % per 2014. Det er en nedgang fra 2013, da den var 120,1 %. Likviditetsgrad 2 er 96 % per 2014. Dette er en økning fra 2013, da den var 94,2 %. Normene i økonomistyring sier at 200 % er kravet for likviditetsgrad 1 og 100 % for likviditetsgrad 2.
I henhold til kravene vil jeg si at grad 1 er svært dårlig. Her er de nesten 100 % under kravet. Her kan de gjøre tiltak som å prøve å øke overskuddet som vil gjøre EK sterke. De kan sette kortere frist til kundene, og fortere få inn penger. De kan også prøve å gjøre kvitte seg med kortsiktig gjeld og heller få en langsiktig gjeld. Noe som over lang tid er mer lønnsomt da man betaler mindre, og har lenger tid på seg... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamensbesvarelse mai 2015 | Økonomistyring og ledelse | VG2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.