Eksamen i Samfunnsøkonomi 2 | Høst 2014

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • 6
  • 9
  • 3463
  • PDF

Eksamensoppgave: Eksamen i Samfunnsøkonomi 2 | Høst 2014

Dette er Studienetts besvarelse på eksamen i Samfunnsøkonomi 2 høsten 2014. Med denne får du ypperlig hjelp når du skal i gang med å forberede deg til eksamen. Vår eksamensbesvarelse tar for seg emner som valutamarkedet, internasjonal handel, arbeidsledighet og handelshindringer.

Her besvarer vi fire oppgaver:

1) Hvordan virker en renteøkning inn på kronekursen i valutamarkedet?
2) Hvorfor handler land med hverandre? Ulike teorier om internasjonal handel.
3) Arbeidsledighet i Norge - hvorfor har vi det?
4) Hvilke handelshindringer kan statlige myndigheter innføre, hvorfor gjøres det og hva er de mulige virkningene av de?

Utdrag

Valutamarkedet er det internasjonale markedet for kjøp og salg av valuta. Her kan banker, bedrifter og privatpersoner kjøpe og selge eget lands pengeenhet mot andre valutaenheter. Denne oppgaven skal gjøre rede for hvordan en renteøkning vil virke inn på kronekursen i dette markedet.
Valutakursen er det du må betale for å få et annet lands pengeenhet - prisen på andre lands penger. For eksempel må en ut med 8,63 kroner for å få én euro per 17. februar 2016 (DnB 2016).
Et land kan enten ha en fast eller en flytende valutakurs. Med en fast valutakurs unngår landet svingninger i valutakursen som fører til svingninger i import- og eksportprisene. Med en flytende valutakurs derimot bestemmes valutakursen av tilbud og etterspørsel i...

Internasjonal handel har vært et historisk faktum lenge, og på verdensbasis har den internasjonale handelen i snitt økt med seks prosent hvert år siden 1950 (Holden og Hansen 2008: 275). Men det finnes ulike teorier om hvorfor land handler med hverandre. Denne oppgaven skal ta for seg tre teorier som prøver å forklare årsakene til at internasjonal handel finner sted; teorien om komparative fortrinn, teorien om stordriftsfordeler og teorien om spesialisering.

Tre årsaker til at land handler med hverandre
Teorien om komparative fortrinn ble lansert av økonomen David Ricardo i 1817 (Holden og Hansen 2008: 276). Det er den mest innflytelsesrike teorien om hvorfor land handler med hverandre, og er derfor den viktigste å legge merke til. Teorien antar at alle land har noe å eksportere. På den måten tjener det internasjonale markedet i sin helhet på handel på tvers av landegrensene, selv om... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen i Samfunnsøkonomi 2 | Høst 2014

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.