Eksamen i politikk og menneskerettigheter 2013

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammendrag: Eksamen i politikk og menneskerettigheter 2013

Eksamensbesvarelse i politikk og menneskerettigheter våren 2013.

Oppgaven er todelt og tar for seg:
1.) Internasjonale aktører etter 1990. Her blir sentrale aspekter ved den internasjonale politikken redegjort for, og hvordan et nærmest anarkisk verdenssamfunn fungerer med aktører kontinuerlig kjemper om oppslutning og makt.

2.) Menneskerettighetenes stilling i vesten. Mye drøfting og redegjørelse for hvordan vesten fremmer og svekker menneskerettighetenes stilling globalt.

Innhold

Aktører i søkelyset etter 1990
- Et anarkisk verdenssamfunn og overnasjonalitet
- Historisk parallell og USA som maktnasjon
- BRIC-landene
- Kina – den nye supermakten?
- Den europeiske union
- Forente nasjoner
- Massemedienes rolle
- Frivillige organisasjoner, transnasjonale selskaper og G-20
- NATO
- Et endret maktforhold
Bidrar vesten til å styrke menneskerettighetene?
- Historisk
- Menneskerettighetenes sterke stilling i vesten
- Hva er årsaken til at menneskerettighetene brytes?
- Hvilke tiltak kan vesten sette i gang? FN?
- Et felles ansvar
- Trenger vi fornyelse?
- Globalisering og menneskerettighetsforkjempere
- Nobels fredspris
- Bare på papiret?
- Dobbeltmoral
- Vesten som et foregangsland
- Menneskerettigheter inn i den norske grunnloven
- Finnes det virkelig universelle menneskerettigheter
Kilder

Utdrag

Etter andre verdenskrig og under den kalde krigen var det på mange måter et bipolært maktbilde som dominerte datidens verdenssamfunn med stormaktene; USA og Sovjetunionen i spissen. Da Sovjetunionen falt like før 1990 sto USA igjen som den eneste stormakten. Det er ikke tvil om at USA fortsatt er i en særstilling med enorme matressurser... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen i politikk og menneskerettigheter 2013

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 23.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  god kjennomført tekst passende veiledning før f.eks: heldagsprøve
 • 02.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet, men lite relevant for meg!
 • 01.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt skrevet! Veldig relevant for meg
 • 15.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra eksamensoppgave!!!!!!!