Eksamen om økosystem, nitrogen, metantiol i urin og flatehogst og biomangfold

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Biologi 2
 • 5
 • 12
 • 3916
 • PDF

Eksamensoppgave: Eksamen om økosystem, nitrogen, metantiol i urin og flatehogst og biomangfold

Tidligere gitt eksamensoppgave som er brukt som forberedelse til eksamen i biologi 2. Oppgavene som besvares går grundig inn på økosystem i ferskvann, nitrogen, Charles Darwin og evolusjonsteori, stamceller og kloning, asparges og metantiol i urin, flatehogst og biomangfold.

Fra eksamenssettene besvares alle oppgavene i del 1, samt oppgave 3 og oppgave 4 i del 2.

Oppgavene som besvares kan leses i eksamenssettene.

Lærers kommentar

Nøye og grundig gjennomført.

Innhold

Oppgave 1 - Generelle flervalgsoppgaver
Oppgave 2 - Økosystem i ferskvann, nitrogen, Charles Darwin og evolusjonsteori, stamceller og kloning
Oppgave 3 - Arvelighet av metantiolpositivitet
Oppgave 4 - Flatehogst og biomangfold

Utdrag

De viktigste nedbrytere er bakterier, sopp og små encellede bunndyr som nedbryter organisk avfall og døde organismer. De fleste av dem lever under kompensasjonsnivået, og trenger lite oksygen. Disse biotiske faktorene er også påvirket av de abiotiske faktorene i økosystemet. Eksempler på de er temperatur, pH, lys. De biotiske faktorene er også påvirket av konkurranse og predasjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen om økosystem, nitrogen, metantiol i urin og flatehogst og biomangfold

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 28.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra stilll!!! erwerew
 • 18.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Velig bra og utfyllende løsningsforslag!
 • 06.05.2016
  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 • 04.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  deasdhffghsdg sg sg reyhtrjytd