Eksamen i Økonomistyring våren 2013

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomistyring
 • 6
 • 12
 • 1469
 • PDF

Eksamensoppgave: Eksamen i Økonomistyring våren 2013

Besvarelse av eksamen i økonomistyring. Besvarelsen inneholder kontermodell, kalkyle og likviditetsbudsjett med forklaringer. I tillegg besvares diverse oppgave fra eksamenssettet, og besvarelsen gir en vurdering av likviditeten til en fiktiv bedrift.

Besvarelsen egner seg ypperlig til repetisjon og inspirasjon før eksamen, tentamen eller heldagsprøve i økonomistyring.

Innhold

Kontermodell
Kalkylemodell
Selvkostkalkyle
Selvkostmodell
Likviditetsbudsjett
Vurdering av likviditeten i bedriften Godsko Olsen

Utdrag

Bedrifter har hele tiden regninger som må betales, noe som kan være en utfordring fordi det ikke alltid er samsvar mellom bedriftens inntekter og regningene som skal betales. Likviditet handler kort sagt om bedriftens evne til å håndtere gjelden etter hvert som den forfaller til betaling. Det hjelper ikke å være rik hvis du ikke har kontanter å betale med, så selv om du er rik på eiendeler kan du få betalingsproblemer som kan gå ut over driften i bedriften, og hvis bedriften ikke klarer å håndtere gjelden i tide, kan den bli slått konkurs.

---

Oppgave 1 c)

Hvor mye det er forsvarlig å ta ut i privatuttak, er avhengig av hvor stor egenkapitalen i bedriften er. I denne bedriften er den inngående egenkapitalen på 474 000 mens den utgående er på 557 060. Dette setter grenser for hvor mye Olsen kan ta ut i privatuttak. For at bedriften skal ha nok likvider burde han ikke ta mer enn overskuddet fra forrige år, noe som gjør at den ikke synker, men holdes på samme nivå som da egenkapitalen ble innskutt. Hvis man tar for mye av bedriften til privat bruk, vil det da begynne å true bedriftens... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen i Økonomistyring våren 2013

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 13.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Denne er til veldig god hjelp til en eventuell eksmaen. Spesielt bilagene som er ført på opppgave 1
 • 19.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  God besvarelse, men alt for mange små feil og noen mer viktige feil... ikke helt fornøyd
 • 02.05.2018
  Skrevet av Elev på Vg2
 • 09.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  Super for eksamensperioden!