Eksamen i Økonomistyring Mai 2013 SAM3033

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • 5
  • 10
  • 863
  • PDF

Eksamensoppgave: Eksamen i Økonomistyring Mai 2013 SAM3033

Besvarelse av eksamensoppgaven i SAM3033 Økonomistyring, 23.05.13.

Inneholder:
Regnskap
Produktkalkulasjon
Likviditetsbudsjett

SAM3033 Økonomistyring Eksamen Våren 2013

Utdrag

Det finnes flere fordeler for dette når to personer driver en bedrift. Flere eiere gir en større kompetanse. Bedriften Godsko Olsen kan komme lengre og utvikle seg i det lange løp. I tillegg så kan det bedre kapitalen i bedriften ved at flere eiere investerer til en større kapital. Risikospredningen blir mindre dersom det er flere eiere.

---


2 205 375 + 54 000 = 2 259 375
Varekostnaden er kr 2 259 375 (Beløpet som blir avsluttet mot konto for resultat).

c) Selskapet gikk 367 086 kr i overskudd i denne perioden. Hugo Olsen hadde allerede et privatuttak på 80 000. Det er forsvarlig for Olsen å ta ut 367 086 kr inkludert de 80 000 kronene han hadde tatt ut tidligere. Da ville EK være like mye som den var på starten av perioden.
d) Dersom eierne har store privatuttak, vil ikke resultat påvirkes. Balansen, derimot vil synke ut i fra hvor mye eierne tar ut. Omløpsmidlene vil synke i form av kreditt, kontant eller varer, avhengig av hva eieren tar fra bedriften. Det vil også påvirke Egenkapitalen. Med store privatuttak, vil EK gå ned.
«Differansen mellom årsoverskudd og privatuttak er bedriftenes tilbakeholdte overskudd, det vil si den delen av overskuddet som blir tilbake i bedriften og styrker... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen i Økonomistyring Mai 2013 SAM3033

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.