Eksamen i Økonomistyring | Mai 2012

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomistyring
 • 5
 • 14
 • 4835
 • PDF

Eksamensoppgave: Eksamen i Økonomistyring | Mai 2012

Besvarelse på eksamen i økonomistyring Mai 2012 - 22.05.12 Økonomistyring (SAM3033).

Innhold

Oppgave 1 Regnskapsanalyse
a) Vurder lønnsomhet, likviditet og finansiering i ZAPO AS.
b) Kommenter dette.
c) Gjør rede for tiltak du mener bør settes inn for å forbedre økonomien i bedriften.

Oppgave 2 – Regnskap, føring av bilag
a) Registrer forretningstilfellene i en regnskapsmodell/system og skriv ut bokføringsspesifikasjon (posteringsjournal/konteringsliste).
b) Vis posteringene i en regnskapsmodell/system og skriv ut bokføringsspesifikasjon (posteringsjournal/konteringsliste). Du skal ikke avslutte regnskapet.
c) Forklar hvordan avskrivningen av inventaret og endringen i skyldig rente i oppgave 2b) påvirker resultatet og egenkapitalen.

Oppgave 3 ‒ Produktkalkyle
a) Ta utgangspunkt i resultatregnskapet for 2011 (vedlegg 1), og beregn salgspris med mva. for fingeravtrykkslåsen. Begrunn valg av metode.
b) Vurder forespørselen.

Oppgave 4 – Budsjettkontroll
a) Foreta budsjettkontroll.
b) Vurder avvik.

Utdrag

"Eksamen SAM3033 Økonomistyring
Oppgave 1 - Regnskapsanalyse
a. Vurdering
Rentabilitet
Rentabiliteten forteller oss noe om lønnsomheten i bedriften. Det er et mål på den avkastningen
bedriften får på den investerte kapitalen.
Her er rentabilitet av totalkapital 11,7 % i 2010, og 12,0 % i 2011. Den har holdt seg stabil dette året.
Rentabilitet av egenkapital før skatt er 90,3 % (64,7 % etter skatt) i 2010 og 70,6 % (49,7 % etter
skatt) i 2011. Kravet om av sistnevnte skal være høyere enn totalkapitalrentabiliteten, er oppfylt.
For å kunne vurdere rentabiliteten er det nødvendig med et sammenlikningsgrunnlag:
1. Rentabiliteten i banker og ulike rentefond
2. Rentabiliteten i bedrifter i samme bransje
3. Rentabilitetstall tidligere for bedriften"

---

Vareforbruk
I forhold til budsjettet har bedriften et negativt avvik på 2,9 %, noe som tilsvarer 674.000. Det vil si at bedriften har hatt et større vareforbruk antatt. Dette kan skyldes at innkjøpsverdien på varene har økt, bedriften har kjøpt inn flere varer eller svinn, og vil den også få en lavere bruttofortjeneste.

Innkjøp av varer er en av de største kostnadspostene for en bedrift, og når man da ikke får solgt varene blir bedriftens resultat rammet. Dette kalles svinn. En bedrift vil vanligvis ha en svinnprosent med i regnskapet sitt for å kunne dekke eventuelle utforutsette kostnader knyttet til svinn. Varer kan forsvinne eller bli ødelagt, og dermed ikke mulig å selge. Tyveri, manglende interne rutiner og kompetanse er andre årsaker.

Svinnet kan utgjøre store beløp, og det kan dermed være verdifullt å sette i gang tiltak for å redusere det. Innad i bedriften kan man bedre den interne kontrollen og sørge for at lovverket blir overholdt..
Overvåkningskameraer ... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen i Økonomistyring | Mai 2012

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 03.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra jobbet. Det er greit å ha tallene, men det hjelper ikke særlig hvis en ikke vet hvordan en skal regne alt ut.
 • 21.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  God oppgave! Dette er god inspirasjon til eksamen min i morgen!
 • 15.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra oppgave!!
 • 20.05.2014
  fikk veldig bruk for denne på eksamen i økonomistyring