Eksamen økonomistyring: analyse og vurdering av ZAPO A/S

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomistyring
 • 6
 • 11
 • 2079
 • PDF

Eksamensoppgave: Eksamen økonomistyring: analyse og vurdering av ZAPO A/S

Oppgaven inneholder en besvarelse av en tidligere eksamen som ble utdelt i vår 2012 om ZAPO A/S. Denne oppgaven hadde jeg som tentamen. Oppgaven kommer blant annet inn på vurdering av rentabilitet, likviditet, finansiering, regnskapsanalyse, produktkalkyle og budsjettkontroll.

Oppgaven tilhører et tidligere eksamenssett fra Fagbokforlaget.

Tentamen i Økonomistyring, Khoa

Lærers kommentar

Utdype mer om hvordan bedriften kan kutte kostnader og forklare hvorfor bedriften tjener mindre.

Innhold

1. Regnskapsanalyse
2. Regnskap, føring av bilag
3. Produktkalkyle
4. Budsjettkontroll

Utdrag

a) Vurdering av rentabilitet, likviditet og finansiering i ZAPO AS
I en bedrift beregner man rentabiliteten som forholdet mellom resultatet og kapitalen som er investert. Det rentabilitetstallet som man skal komme fram til, skal være et mål på lønnsomheten av den normale virksomheten.
I 2010 er rentabiliteten av totalkapitalen 11,7%, mens i 2011 er rentabiliteten 12,0%. En økning på 0,3% gjør at den har vært stabil i løpet av dette året. I 2010 er rentabiliteten av egenkapitalen 90,3% (før skattekostnad) og 64,7% (etter skattekostnad), mens i 2011 er rentabiliteten 70,6% (før skattekostnad) og 49,7% (etter skattekostnad). Det stilles et krav til at rentabiliteten av egenkapitalen bør være høyere enn totalrentabiliteten. I ZAPO AS sitt tilfelle er kravet oppfylt. Rentabiliteten av totalrentabiliteten forteller oss hvilken avkastning ZAPO AS har på den totale investerte kapitalen... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen økonomistyring: analyse og vurdering av ZAPO A/S

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 01.11.2014
  Hvordan kommer dere frem til at rentabiliteten av egenkapitalen for 2010 er 90 % og 64,7 % etter skatt? Jeg får kun 68,2 %..Mulig jeg regner noe feil
 • 29.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Hjalp meg veldig mye, herlig!
 • 15.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjelpsom besvarelse!
 • 05.05.2014
  Veldig bra! Hjalp meg mye