Eksamen i økonomi og ledelse: Analyse av Montana

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • 5
 • 16
 • 4234
 • PDF

Eksamensoppgave: Eksamen i økonomi og ledelse: Analyse av Montana

Oppgaven er en besvarelse av samtlige oppgaver til eksamenssettet i økonomi og ledelse fra 23. mai 2013.
Eksamenssettet handler om virksomheten Montana og inneholder blandt annet investeringsanalyser, analyser av kapitalbehov, m.m.

Innhold

Oppgave 1 – Markedstilpasning av nytt regnsett:
a) Beskriv markedet for produktet, og gjør rede for konkurransesituasjonen til
bedriften.

b) Bestem optimal markedstilpasning, og beregn
resultatet.

c) Vis og forklar aktuelle skjæringspunkter i et
enhetsdiagram.

d) Kommenter priselastisiteten til produktet.

e) Foreta nødvendige beregninger, og gi bedriften råd i denne saken.

Oppgave 2 – Investeringsanalyse
a) Velg kalkulasjonsrente, og begrunn valget.

b) Vurder lønnsomhet og risiko for begge alternativene, og gi ledelsen et begrunnet råd i
saken.

Oppgave 3 – Kapitalbehov og finansiering
a) Beregn kapitalbehovet for butikken.

b) Utarbeid et begrunnet forslag til finansiering.

Oppgave 4 – Samfunnsansvar og organisering
a) Utarbeid et forslag til organisasjonsplan. Begrunn valgene dine.

b) Drøft MONTANA AS' samfunnsansvar, og gjør rede for hvordan bedriften integrerer
samfunnsansvar i de beslutningene de tar.

Utdrag

a) Markedsform og konkurransesituasjon

Ettersom prisen reduseres når den solgte mengden øker, har vi med prisvariabel tilpasning å gjøre. I og med at Montana AS produserer en ny type regnsett og det ikke informeres om noen form for eneagentur eller særegen stilling i det norske markedet, kommer jeg frem til at vi her har med markedsformen monopolistisk konkurranse å gjøre.

Denne betegnes også merkevarekonkurranse. Kjennetegn er mange selgere som tilbyr varer som dekker tilnærmet (men ikke helt) de samme behovene hos kjøperne. Opplysningen om at bedriften selger alle sine produkter gjennom norske sportsgrossister bekrefter nettopp dette... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen i økonomi og ledelse: Analyse av Montana

[37]
Brukernes anmeldelser
 • 29.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Jeg liker oppsettet, det er ryddig og oversiktlig med gode besvarelser. Det er forsatt noe som mangler så jeg ville også gitt denne personen 5.
 • 23.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig fin og oversiktlig! Kunne tenke meg kommentarer på hva som kan gjøres bedre, fordi denne oppgaven var veldig solid.
 • 21.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Stor hjelp for eksamensøving :D
 • 26.04.2016
  God og ryddig oppgave, finner mye nyttig!