Eksamen MF&L2 | Case: Bris of Norway

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 6
 • 12
 • 4352
 • PDF

Eksamen MF&L2 | Case: Bris of Norway

Besvarelse på eksamen i markedsføring og ledelse fra høsten 2013. Her besvares fire spørsmål, som omhandler bedriften Bris of Norway og deres visjon, merkevarebygging, distribusjonsstrategier og forretningsmessig perspektiv.

Oppgaven besvarer følgende spørsmål:

1. Formuler visjon, forretningsidé og overordnet mål for Bris of Norway.
2. Vurder hvordan Bris of Norway kan posisjonere seg ved hjelp av merkevarebygging.
3. Vurder de aktuelle distribusjonsstrategiene Bris of Norway kan velge, og gi en begrunnet anbefaling.
4. Drøft de utfordringene Bris of Norway står overfor ved valg av produksjonssted for produktene ut fra et etisk og et forretningsmessig perspektiv.

Lærers kommentar

1. Du viser inngående kunnskap om visjon, forretningsidé og overordnete mål for Bris of Norway

2. Du viser inngående kunnskap om hvordan Bris of Norway kan posisjonere seg ved hjep av merkevarebygging.

3. Du viser inngående kunnskap om aktuelle distribusjonsstategier for Bris of Norway

4. Du viser inngåendekunnskaper om de etiske utfordringene ved valg av produksjonssted for produktene til Bris of Norway Dun viser inngåendekunnskaper om de etiske utfordringenefra et forretningsmessig perspektiv for Bris of Norway

Innhold

Case - Bris of Norway
Visjon, forretningside og overordnet mål
Visjon
Forretningsidé
Overordnede mål
Posisjonering ved hjelp av merkevarebygging
Rasjonelle produktfordeler
Psykologiske produktfordeler
Assosiasjoner
Distribusjonsstrategier for Bris of Norway
Distribusjonsform
Indirekte distribusjon
Multikanalstrategi
Distribusjonsgrad
Selektiv distribusjon
Intensiv distribusjon
Eksklusiv distribusjon
Distribusjonskanal
Markedets ønsker og behov
Bedriftens produkter
Konkurrentenes valg
Distribusjonskostnadene
Distribusjonsledd
Kundeportefølje og profil
Organisasjon og kompetanse
Økonomi
Produktportefølje
Produksjon i et lavkostland
Kilder

Utdrag

Bris of Norway (BoN) er en nyetablert bedrift, som ikke enda har satt i gang produksjonen av varene sine. BoN ønsker å lage sommerklær for det norske markedet, og de vil at klærne skal signalisere en ferietid med ”futt og sprell” som de selv sier. BoN Består av tre gutter som har vokst opp sammen, hvor to av dem er utdannet fra designerskole, og en har utdanning innen markedsføring... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen MF&L2 | Case: Bris of Norway

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 11.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var litt hjelpsom til å ta utgangspunkt i :)