Eksamen i markedsføring og ledelse høst 2013

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 11
 • 3541
 • PDF

Eksamen i markedsføring og ledelse høst 2013

Besvarelsen er en prøveeksamen fra våren 2014 som er basert på en tidligere eksamensoppgave som ble gitt i markedsføring og ledelse høsten 2013.

Eksamensoppgaven kommer inn på temaer som visjon, forretningsidé og overordnede mål, merkevarebygging, distribusjonsstrategier og etisk produksjon og økonomisk bærekraftig forretningsdrift.

Lærers kommentar

Svært god besvarelse, hvor du viser sammenheng og dybde i din drøfing av problemstillingene. Du har også en flott balanse mellom teori og praksis!

Elevens kommentar

Kunne nevnt Initiativ for etisk handel i oppgave 4.

Innhold

- Formuler visjon, forretningsidé og overordnet mål for Bris of Norway.
- Vurder hvordan Bris of Norway kan posisjonere seg ved hjelp av merkevarebygging.
- Vurder de aktuelle distribusjonsstrategiene Bris of Norway kan velge, og gi en begrunnet anbefaling.
- Drøft de utfordringene Bris of Norway står overfor ved valg av produksjonssted for produktene ut fra et etisk og et forretningsmessig perspektiv.

Utdrag

I denne oppgaven har jeg blitt bedt om å formulere en visjon, forretningside og overordnede mål. Bris of Norway er i etableringsfasen, og dette er en grunnleggende og viktig del av markedsføringen som all videre planlegging skal rettes mot. Jeg har fått oppgitt at bedriften så langt består av 3 gode venner med et stort nettverk, som er kreative og festlige og ønsker å lage klær med samme personlighet som dem, til den norske sommeren... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen i markedsføring og ledelse høst 2013

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 03.12.2014
  Flott besvarelse, ikke toppkarakter, men ikke langt unna. Kunne godt utdypet casets muligheter bedre.
 • 08.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  God andelmdelse, gleder meg til å lese ordentlig
 • 20.04.2016
  Fantastisk besvarelse!
 • 19.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meget til siste MALE2-tentamen! :D