Caserapport om Kaffebrenneriet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 1523
  • PDF

Caserapport om Kaffebrenneriet

Eksamensbesvarelse for muntlig eksamen i Markedsføring og ledelse våren 2014. Besvarelsen er utformet som en caserapport og foreslår en aktuell målgruppe. I tillegg gjør besvarelsen rede for former for distribusjon og ulike aktørers funksjoner i en distribusjonskanal.

Problemstilling:
Hvordan kan produktene til Kaffebrenneriet distribueres, hvem er en aktuell sluttforbruker og hvorfor?

Du kan se presentasjon for caserapporten her.

Utdrag

Kaffebrenneriet er ett mellomledd mellom produsenten og sluttforbrukeren. Og derfor blir det indirekte distribusjon. De fokuserer på kaffe derfor har de ett veldig dypt sortiment av kaffe. De kjøper kaffebønner fra kaffebønnefarmen og lager kaffe av det også selger de det videre til sluttforbrukeren, som er kundene som besøker utsalgsstedene til kaffebrenneriet.
Kaffebrenneriet har et større sortimentbredde. De tilbyr kaffe, mat, drikke. De selger også kaffebønner og kaffeutstyr over blant annet nettet og på utsalgsstedene. Siden kaffebrenneriet har ett så bredt sortiment så er det også flere forskjellige distribusjonskanaler. Så de kan ha ulike roller alt avhengig av hvilket av produktene det er snakk om, og hvordan distribusjonskjeden ser ut vil variere deretter.
Hvis vi starter med å se på kaffebønnene til kaffebrenneriet så anser jeg det som en råvare. Da blir kaffebønne farmen råvare produsenten og kaffebrenneriet produsenten. På denne måten får di... Kjøp tilgang for å lese mer

Caserapport om Kaffebrenneriet

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 22.09.2014
    Veldig bra jobbet! Den ga meg et grunnlag for mine videre studier av konkurrentene til Kaffebrenneriet.