Eksamen i Kommunikasjon og kultur 2: Menn i media | Høst 2014

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 2
  • 6
  • 4
  • 2189
  • PDF

Eksamensoppgave: Eksamen i Kommunikasjon og kultur 2: Menn i media | Høst 2014

Dette er Studienetts egen besvarelse på eksamen i Kommunikasjon og kultur 2 høsten 2014. Bruk besvarelsen som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer. Besvarelsens tema er ”menn i media”, og vi tar her for oss samtlige av eksamenssettets oppgaver.

I oppgave 1 analyserer og sammenligner vi de to tekstene ”Super-Svendsen” og ”Mann (44)”. I tillegg ser vi på hvordan tekstene forholder seg til ideen om en mannsrolle.
Videre, i oppgave 2, redegjør vi for samspillet mellom de ulike uttrykksformene i teksten “Min arbeidsplass”.

Innhold

Oppgave 1: Skriv en sammenlignende analyse av to av tekstene fra forberedelsesdelen. Den ene teksten skal være tekst 1, "Super-Svendsen". Den andre velger du selv. Bruk egnede analysemetoder fra ulike tekstteorier til å forklare hvordan tekstene er bygd opp. Drøft om man kan bruke begreper som tradisjon, modernitet eller postmodernitet til å si noe om disse tekstene.

Oppgave 2: Vedlegg: “Min arbeidsplass”, intervju med Petter Schjerven i D2 10. mai 2013. Gjør rede for samspillet mellom de ulike uttrykksformene i teksten.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg analysere og sammenligne to tekster, som begge fremstiller en kjent norsk mann. Tekstene er skrevet som intervju og er publisert i norske magasiner. I oppgaven vil jeg analysere oppbyggingen av tekstene, samt hvordan de forholder seg til ideen om en mannsrolle. Her vil jeg se på hvordan tradisjon, modernitet og postmodernitet er med til å påvirke fremstillingen av menn i media i dag. Tekstene jeg vil ta for meg er “Super-Svendsen” som er et intervju av Emil Hegle Svendsen, publisert i bladet Mann og intervjuet “Mann (44)” med Bård Tufte Johansen, publisert i bladet FHM.

I intervjuet “Super-Svendsen” møter vi den norske skiskytteren Emil Hegle Svendsen. Teksten er bygget opp med en kort innledning om Emil, før den fortsetter som et klassisk intervju med spørsmål og svar. I tillegg til teksten får vi presentert fakta om Emil som fødselsdato, bosted, sivilstatus og cv, i en egen rubrikk på første side. I løpet av teksten presenteres Emil med bilder, og til sist svarer han på “syv kjappe”. Oppbyggingen gjør at man lett kan danne seg et inntrykk av hva teksten handler om. Bildene og de uthevede sitatene setter en stemning for teksten og innholdet av intervjuet. Allerede øverst på første side er følgende sitat fremhevet: “Jeg skulle ønske jeg var en blanding av Vincent Chase og Hank Moody.” Her får man vite, hvis man er kjent med disse karakterene, at intervjuet ikke kun handler om sport, men også om image og privatliv.
---
I denne oppgaven vil jeg gjøre rede for samspillet mellom de ulike uttrykksformene i teksten “Min arbeidsplass”. Dette er et intervju med Petter Schjerven som ble publisert i D2 10. mai 2013. Samtidig med å være et intervju er denne teksten også en sammensatt tekst, hvor samspillet mellom tekst og bilde er viktig. Intervjuet inneholder ikke spørsmål og svar, som man ellers ville brukt i sjangeren. I stedet er teksten disponert omkring et bilde av Schjervens arbeidsplass. På bildet er det små tekstbokser som forteller om ting og møbler han har på kontoret. Tekstene er skrevet på et muntlig språk, noe som viser oss at dette er en samtale mellom Schjerven som intervjuobjekt og journalisten.

Øverst i intervjuet får vi en kort faktuell presentasjon av Schjerven, som presenterer hans arbeidssituasjon. I tillegg oppsummeres hans situasjon av journalisten i en kort ingress: “Tilfeldighetene har gjort at programleder Petter Schjerven (45) ikke lenger går fra dør til dør på Nordstrand og selger lag vin selv-utstyr”. Disse korte opplysningene setter rammen for hvordan vi skal forstå tekstboksene som er plassert på bildet... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen i Kommunikasjon og kultur 2: Menn i media | Høst 2014

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.