Eksamen om fotball | Treningslære

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • Ingen karakter gitt
 • 12
 • 3968
 • PDF

Eksamen om fotball | Treningslære

Eksamen fra våren 2015 i faget Treningslære 2.

Her besvares tre oppgaver som alle tar utgangspunkt i fotball som sport. Oppgavene omhandler mental trening, spesifikk trening med øktplaner og teknikk for en kantspiller i fotball.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for kravet til teknikk for en kantspiller i fotball. Fotball er en ballsport, så evnen til å håndtere ballen hurtig i mange ulike situasjoner er helt avgjørende for å kunne prestere godt.

I lagidretter er prestasjonen avhengig av en samhandling mellom medspillerne, og ofte brukes begrepet taktisk-teknisk ferdighet. Når vi sier dette, så er det viktig å tenke på at trening av tekniske ferdigheter åpner for bedre taktiske ferdigheter. Derfor kan vi se en klar link mellom teknikk og taktikk i fotball. En spillsituasjon i fotball er aldri den samme fra gang til gang. Forut for handlingen, som for eksempel en langpasning, så har det foregått en observasjon og en vurdering før pasningen har blitt slått. Derfor kan vi si at jo mer du har trent på langpasninger og fått denne teknikken automatisert, jo lenger tid har du på deg å orientere deg på hvor du har med-spillere og mot-spillere, jo større sjanse til å gjøre de riktige handlings valgene. De

Som nevnt så er det i fotball vanlig å snakke om en taktisk-teknisk ferdighet. I fotball må teknikken din fungere i forhold til medspillere, lagets spillestil og motspillerne dine. Det stiller krav til dine skapende evner stadig å måtte finne dine løsninger, og det stiller store krav til de koordinative egenskapene. Noen eksempler på dette er når man skal gjøre en finte, er det helt avgjørende å ha... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen om fotball | Treningslære

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 11.10.2015
  Hvilken karakter fikk du på denne?Veldig bra skrevet! (Y)
 • 27.03.2016
  bra skrevet, hjalp meg