Svømming og løping | Egentreningsrapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kroppsøving
  • 5
  • 13
  • 3298
  • PDF

Svømming og løping | Egentreningsrapport

Egentreningsrapport fra fra en treningsperiode med fokus på løp og svømming. Rapporten inneholder både en innledning om valg av aktivitet og fakta om svømming og løping, i tillegg til arbeidskrav- og kapasitetsanslyse og periodeplan, øktplan, treningsdagbok og resultat.

Målene for treningsperioden er delt opp i generelle mål, holdningsmål, kunnskapsmål og spesifikke mål. Oppnåelse av målene vurderes i resultatet.

Lærers kommentar

Innledning: Fin innledning, hvor du begrunner bra hvorfor du har valgt å fokusere på den aktiviteten du har gjennom treningsperioden.
Arbeidskrav og kapasitetsanalyse: Den er grei, men du mangler begrunnelse for hvorfor arbeidskravet er plassert der det er. At du har valgt to ulike idretter kompliserer analysen også litt.
Periodeplan: Grei periodeplan, men det mangler litt på treningsmetode, intensitet, serier og belastning.
Øktplanene: Greie øktplaner, i avslutningsdelen savner jeg en bedre beskrivelse av hvilke muskler du tøyer på i avslutningsdelen. Forsidelår er f.eks knestrekker, baksidelår, er knebøyer osv.
Logg: Denne er bra, du har fått med mye og nødvending informasjon til meg som leser.

Innhold

Innledning
Fakta om svømming og løping/utholdenhet
Arbeidskrav- og kapasitetsanalyse av løping
Arbeidskrav- og kapasitetsanalyse av svømming
Periodeplan med målsetting
Øktplaner
Treningsdagbok
Konklusjon/resultat
Kilder

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg presentere idrettene svømming og løping/utholdenhet, og jeg kommer også til å ta med en arbeidskravanalyse og en kapasitetsanalyse av idrettene. Oppgaven vil inneholde to øktplaner, en for svømming og en for løping. Den vil også inneholde en periodeplan med målsetting og en treningsdagbok der jeg forklarer hvordan treningsøkta mi har vært. Jeg har valgt svømming fordi det er en idrett jeg er interessert i, og jeg var tidligere på topplaget på svømmelaget i hjemkommunen min. Jeg har også et stort ønske om å komme inn i politiskolen, og de fysiske kravene for å komme inn dit inneholder nemlig mange svømmetester. Jeg har valgt løping fordi jeg har et ønske om å forstå mer hva utholdenhetstrenings går ut på, og hvilken virkning den har på kroppen... Kjøp tilgang for å lese mer

Svømming og løping | Egentreningsrapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.