Hva er læring? | Oppgave psykologi 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 1
 • 5
 • 6
 • 1963
 • PDF

Essay: Hva er læring? | Oppgave psykologi 1

En oppgave i psykologi som tar utgangspunkt i hva læring er, hvordan læring kan stimuleres psykisk, ulike hjelpemidler for læring og hvordan metodene for læring har utviklet seg frem til i dag.

Lærers kommentar

Svært bra!

Elevens kommentar

Jeg fikk ingen informasjon om hva som måtte bli bedret.

Innhold

Assosiative teorier om læring
Kognitive teori om læring
Implisitt og eksplisitt læring
Motivasjon
Hukommelse
Glemsel
Intelligens
Læringsstategier

Utdrag

I dagens samfunn er læring grunnleggende for at hvert enkelt individ skal klare seg best mulig, både i sosiale sammenhenger og alene. Fra dagen vi blir født til den dagen vi dør blir vi stilt ovenfor krav og forventninger som alle må oppfølge. For at vi skal oppfølge disse best mulig må vi bruke metoden ”læring”. I denne oppgaven skal redegjøre for hva læring er, de ulike læringsteoriene vi har og hva som påvirker læring.

Mennesker utvikler seg gjennom hele livet. Etter hvert som vi skaffer oss nye erfaringer skjer det endringer i adferden vår... Kjøp tilgang for å lese mer

Hva er læring? | Oppgave psykologi 1

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 28.04.2014
  du har skrevet veldig utfyllende, dette hjelper veldig mye ! godt jobbet :)
 • 26.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var veldig bra, takk for god hjelp!