9.1 Egenskaper til hydrokarboner | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 6
  • 7
  • 987
  • PDF

9.1 Egenskaper til hydrokarboner | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 9.1 Egenskaper til hydrokarboner, fra læreboken "Kjemien Stemmer 1". I dette forsøket skulle man studere et alkan, et alken og et aromatisk hydrokarbon og se hvordan de brenner og reagerer med brom, Br. Man skulle også se på løseligheten av disse hydrokarbonene i hverandre, i vann og i etanol. Her finner du tillegg bakgrunnsteori om hydrokarbonene som blir anvendt og deres egenskaper.

Link til forsøket finnes her. Leser du etter den gamle "Kjemien Stemmer 1" fra 2007 finnes forsøket i kapittel 9.5.

Problemstilling:
Hvordan kan vi skille mellom alkaner, alkener og aromatiske hydrokarboner? Hvordan er løseligheten til disse hydrokarbonene?

Innhold

Teori og hensikt
Utstyrsliste
Fremgangsmåte og observasjoner
Resultater og spørsmål
Løselighetstest
Feilkilder
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Organisk kjemi omfatter alle forbindelser som har C-atomer i molekylene. Karbon binder seg med sine 4 ytterelektroner lett til hverandre, og også andre atomslag. Dette resulterer i utallige variasjoner, hvorpå det per 2012 er registrert ca. 65 millioner organiske forbindelser. Hydrokarboner er organiske forbindelser som bare har C- og H-atomer i molekylene. Disse deles inn i undergrupper etter C-atomenes bindinger.

Alkaner er hydrokarboner som bare har enkeltbindinger mellom C-atomene. De er også den eneste stoffgruppen uten en funksjonell gruppe, da alkener er mettede forbindelser og lite reaktive. Den mettete karbonkjeden er årsaken til den klare flammen ved forbrenning. Alkaner er også lite løselig i vann, hvorpå løseligheten avtar med økende molekylstørrelse. Dette skyldes at forbindelsen er bygd opp av upolare molekyler.

Alkener derimot, er umettede hydrokarboner. Disse har en eller flere dobbeltbindinger, hvorpå den funksjonelle gruppen er (>C=C<). Dobbeltbindingen(e) resulterer i færre H-atomer, og gir da opphav til den sotede flammen som dannes ved forbrenning. Akkurat som alkaner er også alkener lite løselige i vann, da stoffet er upolart.

Aromatiske hydrokarboner er ringformede forbindelser med en spesiell type binding. Disse omfatter alle ringformede forbindelser som... Kjøp tilgang for å lese mer

9.1 Egenskaper til hydrokarboner | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.