Ideologier under opplysningstiden | Drøfting

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 6
 • 4
 • 1433
 • PDF

Sammendrag: Ideologier under opplysningstiden | Drøfting

Drøftingsoppgave om ideologier på 1800-tallet, under opplysningstiden og den industrielle revolusjonen. Oppgaven tar for seg de viktigste ideene på denne tiden og forsøker å se en sammenheng mellom ideologiene og samfunnsomveltningene som skjedde på samme tid. Det fokuseres på konservatismen, sosialismen og liberalismen.

Oppgave: "Drøft påstanden: De viktige ideologiene på 1800-tallet har sitt opphav i opplysningstiden og den industrielle revolusjon."

Utdrag

Fra slutten av 1700- og utover 1800-tallet oppstod de første moderne ideologiene. En ideologi defineres som en helhetlig tanke og ide om hvordan samfunnet bør styres. Alle ideologier har noen få grunnleggende ideer, som man kan si er bærebjelkene i tankesettet. Mange vil si at de viktigste ideologiene som oppstod på 1800-tallet har sitt opphav i opplysningstiden og den industrielle revolusjon. I denne oppgaven skal jeg drøfte rundt denne påstanden, hvor jeg først skal ta for meg opplysningstidens viktigste ideer... Kjøp tilgang for å lese mer

Ideologier under opplysningstiden | Drøfting

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 09.06.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Besvarte godt kompetansemålet til kapittel 8 (cappelen damm). Manglar årsaka og ideologiane som sto bak norsk sjølvstede i 1814, ellers bra skrive!
 • 11.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne er veldig fin ! Veldig reflektert og bra tekst, eneste er at det ikke er noe utfyllende forklaring på de ulike ideologiene, men elelrs bra