Drøfting om den industrielle revolusjonens påvirkning på samfunnet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 3
  • 1163
  • PDF

Drøfting om den industrielle revolusjonens påvirkning på samfunnet

Hadde den industrielle revolusjonen en positiv eller negativ påvirkning på samfunnet?

I denne oppgaven drøftes dette spørsmålet. Oppgaven ser også på hva vi har fått av den industrielle revolusjonen og på hva som er skjedd i ettertid.

Lærers kommentar

Ingen kommentar på teksten. Bare karakter

Elevens kommentar

Teksten er en svært bra tekst. Den har flere eksempler, argumenter og drøfting gjennom hele teksten. Kan kanskje sammenligne den industrielle revolusjon med en annen tidepoke?

Utdrag

Den industrielle revolusjonen er den største forandringen i samfunnets utvikling og startet i siste halvdel av 1700-tallet. Denne tiden skulle føre til grunnleggende samfunnsendringer, først i Europa og deretter videre i Verden.
Samfunnsendringene dreide seg om overgangen fra et jordbrukssamfunn til industri og urbanisering, fra håndverk og muskelkraft til fabrikker og maskinkraft. Dette førte videre til et mer klassedelt samfunn hvor spesielt arbeiderklassen og middelklassen vokste seg sterkere. I denne oppgaven skal jeg finne ut om den industrielle revolusjonen hadde en positiv eller negativ virkning for samfunnet. Dermed spør jeg meg selv: var egentlig Den industrielle revolusjonen et framskritt eller bare en katastrofe for samfunnet?

Uttrykket ”Optimister” og ”Pessimister” kommer nettopp fra den industrielle revolusjon. Det var mye som skjedde på denne tiden, som skapte både positive og negative meninger hos folket.

Når vi snakker om Den industrielle revolusjonen i dag kan vi dele den i to ulike perioder; Den første industrielle revolusjonen, og den andre revolusjon. Den første startet rundt 1750 og varte til ca 1850, og det var da den andre industrielle revolusjonen begynte.
Det er små skiller mellom den første og andre revolusjon. Den første fant sted i Storbritannia mens den andre vokste seg videre i USA og Tyskland... Kjøp tilgang for å lese mer

Drøfting om den industrielle revolusjonens påvirkning på samfunnet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.