Hva er arbeid? | Drøftende oppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Hva er arbeid? | Drøftende oppgave

Dette er en drøftende oppgave som tar for seg problemstillingen: Hva er arbeid?

Denne oppgaven begynner med noen forklaringer og en definisjon av arbeid. Deretter diskuteres definisjonen ut i fra forskjellige sider av saken: hva er arbeid og hva er fritid?

Avslutningsvis finner du en oppsummering og en konklusjon.

Lærers kommentar

Veldig bra oppgaven, men burde hatt med fotnoter.

Utdrag

Det finnes en rekke forklaringer på hva arbeid er. En forklaring er at arbeid er fysiske og mentale anstrengelser. En annen er at arbeid er å gjøre noe for å oppnå fordeler av det. I sosiologien blir arbeid definert som posisjoner i arbeidslivet eller yrkeslivet som gir deg en inntekt. Vi ser at begrepet blir brukt i mange sammenhenger. I tillegg til arbeidet vi gjør på en jobb, har vi også skolearbeid, frivillig arbeid, husarbeid, og mange fler. Vi kan til og med snakke om mentalt arbeid. Disse krever også tid og energi på lik linje som lønnet arbeid. Å spille fotball er utvilsomt fysisk anstrengende, men få vil si at dette er arbeid. Hva vil arbeid egentlig si? Kan vi kalle husarbeid for arbeid? Hvor går skillelinjen for hva som er arbeid og hva som ikke er det?

Etter overgangen til industrisamfunnet ble det et klarere skille mellom arbeid og fritid. Da fikk vi begrepet arbeidstid. Arbeidstid ble definert med arbeid som gir deg en inntekt. Resten av tiden, som ikke er arbeidstid, ble fritid. Noen mener at fritid er den tiden man bruker hjemme, på for eksempel husarbeid. Andre mener at fritid er den tiden man fritt kan bestemme over selv. Hvis man fritt kan bestemme hva man vil gjøre, ville de færreste valgt å gjøre husarbeid... Kjøp tilgang for å lese mer

Hva er arbeid? | Drøftende oppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.