Doping i skiidrett: Etiske problemstillinger

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 5
  • 5
  • 1328
  • PDF

Doping i skiidrett: Etiske problemstillinger

Dette er en oppgave i Religion og etikk omhandlende etiske problemstillinger i forbindelse med doping i skiidrett. I oppgaven diskuteres etiske problemstillinger i forbindelse med bruken av doping i skiidretten generelt, men mer spesifikt tas det utgangspunkt i Martin Johnsrud Sundbys bruk av astmamedisin.

Lærers kommentar

Du reflekterer godt over ulike sider ved Sundby-saken. I pkt a nevner du flere etiske dilemmaer og du forklarer hvilke verdier som ligger bak. Det er bra. I pkt b har du en fin drøfting av ett av spørsmålene. Merk at det er vanskelig å bruke samvittighet som argument overfor et problem som berører så mange over hele verden. Hvis samvittigheten er ren hos noen, er det da greit? På selve hovedspørsmålet har du en negativ konklusjon, men jeg ser ikke at argumentasjon din helt begrunner dette.

Utdrag

a) De siste halve året har det stormet rundt det norske skilandslaget. Dette grunnet doping anklagene mot Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug. Førstnevnte tatt for bruk av «ulovlige» mengder astmamedisin, en sak som preget nyhetsbildet i Norge gjennom sommeren. Sistnevnte testet positivt på det forbudte stoffet klostebol. Begge disse sakene har fått stor oppmerksomhet i media både i Norge og i utlandet. Det kommer fram ulike meninger fra alle ulike hold, og det virker nesten som det nå er blitt obligatorisk å mene noe om disse sakene. Måten både Johaug og Sundby ble tatt på, og måten sakene har utviklet seg har reist en rekke etiske spørsmål. Her er noen...

...

a) Når man skal drøfte saken rundt Martin Johnsrud Sundby så kommer man ikke unna astma problematikken i Norge generelt. Er det etisk riktig med astma medisin slik Norge praktiserer denne bruken? Før vi ser på denne problemstillingen skal vi se på hva som gjorde den så aktuell.

Martin Johnsrud Sundby har brukt den astmamedisin over lengre tid grunnet påvist astma. I perioder forrige vinter brukte han større doser enn vanlig grunnet problemer med pusten, og dette var fortsatt innenfor lovlig dose. Ifølge WADA så skal man ved denne dosen søke medisinsk fritak, noe som Norges Skiforbund ikke så på som nødvendig. Skiforbundet har forstått det som det er dosen som pustes inn i lungene som gjelder, mens WADA mener at det er dosen som legges i forstøverapparatet som er gjeldene. Det er her Skiforbundet har begått en feil, og Sundby ble straffet for dette. Det har også kommet fram at Skiforbundet har tilbudt astmamedisin til flere utøvere som ikke har påvist astma.

Når jeg starter diskusjonen av denne problemstillingen vil jeg gå helt i dybden. Langrennsløpere er som alle idrettsutøvere og vil alle gjøre det best mulig. Dette krever hard jobbing, men ikke alle har anlegg for det og noen har sykdommer/diagnoser som gjør det vanskelig for dem. Astma er en slik sykdom. Utøvere med astma vil mene at de trenger denne medisinen for å gjøre det bra... Kjøp tilgang for å lese mer

Doping i skiidrett: Etiske problemstillinger

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.