Domstoler og rettergang i Norge og internasjonalt - Rettslære 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Rettslære 1
  • 5
  • 3
  • 935
  • PDF

Domstoler og rettergang i Norge og internasjonalt - Rettslære 1

Oppgave om norske og internasjonale domstoler.

Oppgaven gjennomgår følgende:
- Norges domstoler: de alminnelige domstolene, særdomstoler, tvistløsningsorganer og konfliktrådet.
- Internasjonale domstoler: EF-domstolen. EFTA-domstolen, Haag-domstolen, Den Europeiske menneskerettsdomstolen, Den internasjonale strafferettsdomstolen (ICC).

Forklaring på de forskjellige domstolene, hvordan de foregår, betingelser, lover og eksempler. Eksempler som rettsakene mot Anders Behring Breivik, Rune Øygard og "Christoffer saken", mot Christoffers stefar.

Skrevet på bakgrunn av kapittel 7 "Domstoler og rettergang" fra boken Paragraf fra forlaget Cappelen Damm.

Innhold

De alminnelige domstolene.
1) Første instans er tingrettene.
2) Den andre instansen er lagmannsretten
3) Den øverste domstolen er høyesterett.
4) Særdomstoler
Internationale domstolene.
5) EF-Domstolen
6) EFTA-domstolen.
7) Den Europeiske menneskerettsdomstolen. EMD.
8) HAAG-Domstolen.
9) Den internasjonale strafferettsdomstolen. ICC

Utdrag

De alminnelige domstolene.

1) Første instans er tingrettene. Det er den ordinære domstol i første instans, og det er her alle straffesaker starter. I første instans er det 66 domstoler, 6 lagmannsretter og Norges høyesterett. Norge er delt inn i domssogn/rettskrets som består av en eller flere kommuner. Altså har hvert sogn en tingrett, i Oslo er det to: Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. I de fleste domssognene behandler tingretten alle saker.

I de sivile sakene ledes rettsmøte i tingretten av en dommer(eller en dommerfullmektig.), mens i straffesaker skal det være tre dommere.(En fagdommer og to meddommere).
Rettsmøte tvl. §§ 9-12 flg... Kjøp tilgang for å lese mer

Domstoler og rettergang i Norge og internasjonalt - Rettslære 1

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 06.01.2014
    Ikke utfyllende nok ..........