Distribusjonsstrategier - Markedsføring og ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 2072
 • PDF

Sammendrag: Distribusjonsstrategier - Markedsføring og ledelse

Utfyllende notater fra kapittel 8 Distribusjonsstrategier til faget Markedsføring og ledelse. I oppgaven forklares blant annet samarbeid og integrasjon, verdikjeden, distribusjonssystemet og konflikter herunder.

Utdrag

Kap 8 Distribusjonsstrategier

Distribusjon er et svært viktig og omfattende konkurransemiddel. Hvis vi gjør endringer i distribusjonen, vil virkningene av dette ofte være mer langsiktige enn for de fleste andre konkurransemidlene. Samtidig for disse endringene konsekvenser for de andre virkemidlene.

Hvorfor er det slik? Kontrakter og avtaler som gjelder distribusjon er ofte langsiktige og krever betydelige ressurser, både med hensyn til penger og arbeidskraft.

Globalisering innebærer at produksjonen av varer og tjenester kan foregå på forskjellige steder i verden, så kan de på kort tid bli flyttet fra et land til et annet. For at bedriften skal kunne gjennomføre dette på en god måte, er det viktig at distribusjonsapparatet er så godt som mulig.

Samarbeid og integrasjon
Samarbeid = Bedrifter og organisasjoner som på frivillig basis jobber sammen og som bruker egne firmanavn.
Integrasjon = Forene noe til en enhet, dvs. I praksis ofte at en bedrift kjøper opp en annen

Hovedhensikten med å samarbeide/integrere er å oppnå makt og stordriftsfordeler, altså oppnå... Kjøp tilgang for å lese mer

Distribusjonsstrategier - Markedsføring og ledelse

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 22.05.2014
  fantastisk! gratulerer, de er godt å se at noen har peling!!!
 • 10.03.2014
  Hjalp meg godt frem til prøve i markedsføring
 • 25.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  den var bra, men for lang
 • 05.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  takk skal du ha for en bra stil