Disseksjon av gris og fisk | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • 5
  • 10
  • 2295
  • PDF

Disseksjon av gris og fisk | Rapport

Denne rapporten redegjør for et forsøk omhandlende disseksjon av gris og fisk. Emnet for rapporten er organsystemer hos dyr. Hensikten med forsøket var å sammenligne ytre bygningstrekk og de fire organsystemene sirkulasjon, respirasjon, ekskresjon og reproduksjon hos fisk og gris.

Innhold

Hensikt: 2
Hensikt 1: 2
Ytre bygningstrekk hos fisk, ørret 2
Ytre bygningstrekk hos gris 2
Sammenligning 3
Heniskt 2: 3
Sirkulasjon 3
Respirasjon 5
Ekskresjon 6
Reproduksjon 7
Konklusjon 8
Kilder 8

Utdrag

HENSIKT:

1) Sammenligne ytre bygningstrekk hos fisk og gris.
2) Sammenligne de fire organsystemene sirkulasjon, respirasjon, ekskresjon og reproduksjon hos fisk og gris

HENSIKT 1:
- Sammenligne ytre bygningstrekk hos fisk og gris
Ytre bygningstrekk hos fisk, ørret

Fisker er dyr som lever i vann. Kroppen er bygd opp tilpasset vannets egenskaper – fisker har altså tilpasset seg ett liv i vann. Hode består av øyne, munn med tenner og gjeller. Beskyttende gjeller har fisker fire av på hver side av hodet under gjellelokk av hud og brusk. Kroppen består av brystfinner, bukfinner, ryggfinne, fettfinne og gattfinne og spole, også kalt hale. Disse er viktige for fiskens bevegelse i vannet. Fisker har en livline som fungerer som et balanse organ - den brukes til å registrere posisjon i vannet. Huden til de fleste fisker er dekket med skjell, ørret er ingen unntak. Likevel er ørretens skjell så myke og små at de ser mer ut som hud.

...

HENSIKT 2:
- Sammenligne de fire organsystemene sirkulasjon, respirasjon, ekskresjon og reproduksjon hos fisk og gris

Illustrasjon av indre organer hos fisk og gris:

Sirkulasjon
- Består av: hjerte, blodårer og blod.
- Funksjon: bringe næring og oksygen til cellene, karbondioksid og andre avfallsstoffer fra cellene.

Fisk:
Alle fiskearter har et lukket, enkelt sirkulasjonssystem. Deres hjerte har to kammer, ett hjertekammer og ett forkammer. Dette er tilstrekkelig til å kunne transportere nok oksygen og karbondioksid rundt i kroppen fordi fisker er vekselvarme dyr som i motsetning til likevarme dyr ikke har så stor forbrenning.

Gris:
Pattedyr har et lukket, dobbelt sirkulasjonssystem. Deres hjerte inneholder fire kammer. Pattedyr er likevarme og trenger mye oksygen til forbrenning i cellene - dette systemet gir kroppen nok oksygenrikt blod slik at griser og andre pattedyr kan ha en høy forbrenning... Kjøp tilgang for å lese mer

Disseksjon av gris og fisk | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.