Diskriminering i møtet mellom individer i et flerkulturelt samfunn | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 5
  • 1904
  • PDF

Diskriminering i møtet mellom individer i et flerkulturelt samfunn | Temaoppgave

Denne temaoppgaven drøfter forskjellige årsaker til diskriminering i møtet mellom individer fra andre kulturer i et flerkulturelt samfunn.

Oppgaven legger spesielt vekt på diskriminering av innvandrere, og især muslimer.

Temaoppgaven formulerer en definisjon på hva diskriminering er, og presenterer forskjellige eksempler på diskriminering.

Oppgaveformulering
Drøft årsaker til diskriminering i møtet mellom individer fra ulike kulturer i et flerkulturelt samfunn.

Lærers kommentar

Veldig god struktur og kildehenvisning. Du også har med mange relevante begreper og teorier. Veldig bra gjennomført:)

Utdrag

Gjennom hele livet vårt er vi avhengige av å tilhøre grupper. Vi er sosiale vesner, og er stort sett sterkere når vi står sammen med andre, eller når vi vet andre støtter det vi gjør. Vi kan derfor konkludere med at gruppedeltagelse gir enkeltpersoner muligheter til å tilfredsstille våre forskjellige behov. En gruppe, som består av to eller flere individer som er organisert rundt et felles mål. De er avhengige av hverandre og har en eller annen form for samhandling. (Gjøsund P (2011) Psykologi 2. Oslo: Cappelen Damm s. 99) Et kjennetegn ved grupper er blant annet at gruppemedlemmene arbeider sammen for å nå ett eller flere mål, og de utvikler etter hvert et eget sett med normer og regler som gjelder i denne grupper. Etter en viss tid vil det komme et sett med roller blant gruppemedlemmene og det utvikler seg samhold, vennskap og relasjoner mellom medlemmene.

Etter å ha sett hva en gruppe er, og kjennetegnene ved den, kan vi ta for oss hvordan dette kan være en årsak til diskriminering i møtet mellom individer fra ulike kulturer. Som vi også kan kalle for ulike grupper. Et eksempel jeg skal ta for meg er mellom en gruppe muslimer og en gruppe nordmenn. I den muslimske kulturen vil det gjerne være helt andre normer og regler gjelde enn i den norske kulturen. I muslimsk kultur for eksempel, kan det kanskje ikke være greit at kvinner omgås med menn, noe som er helt normalt i norsk kultur. Et annet eksempel kan være at i den norske kulturen er det gjerne utbredt med festing og alkohol, noe som ikke er akseptert i muslimsk kultur. Det er i tillegg helt ulike religioner og livssyn i disse to kulturene, noe som innebærer ulike verdier og holdninger og kan skape verdikonflikter. Alt dette kan være avgjørende for diskriminering på tvers av kulturene, fordi de gjerne ikke går overens med hverandre. Dette er fordi grupper dannes på grunnlag av felles normer, verdier, interesser og formål. Dette har ført til ulike grupperinger i samfunnet vårt her i Norge som "nordmenn", "utlendinger" og "muslimer. Det er dessverre slik at det oftest er de mindre gruppene som opplever diskriminering fordi det... Kjøp tilgang for å lese mer

Diskriminering i møtet mellom individer i et flerkulturelt samfunn | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.