"Papirene" av Andre Bjerke | Diktanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 4
  • 3
  • 989
  • PDF

"Papirene" av Andre Bjerke | Diktanalyse

Diktanalyse av "Papirene", skrevet av Andre Bjerke, fra diktsamlingen "Hverdagsmirakel og andre efterlatte dikt". Andre Bjerke ble født i 1918 og var en norsk forfatter og lyriker som spilte en sentral rolle i etterkrigstidens norske litteratur- og språkdebatt.

Diktanalysen tar for seg komposisjon, språklige virkemidler, samtiden (2. verdenskrig) samt temaet om "papirer" som blir vigtige i den moderne tiden.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Bra analysert og fått med mange viktige momenter, men kunne hatt med litt flere virkemidler og virkemidlenes funksjon.

Utdrag

Diktet "Papirene er skrevet av Andre Bjerke og hentet fra diktsamlingen "Hverdagsmirakel og andre efterlatte dikt". Andre Bjerke ble født i 1918 og var en norsk forfatter og lyriker som spilte en sentral rolle i etterkrigstidens norske litteratur- og språkdebatt. Han var, sammen med Arnulf Øverland, en av de fremste representantene for et tradisjonelt formspråk. I 1940 debuterte han med diktsamlingen "syngende Jord" og har siden det skrevet dikt både for barn og voksne, essays, sakprosa og kriminalromaner.

Diktet handler om disse såkalte "papirene", som stort sett alle mennesker, i hvert fall på vår side av verden, er så avhengige av. Fra den dagen du ble født er du skrevet ned i disse papirene og fra den dagen vil disse papirene ha alt å si for fremtiden din. Jeg tror at Andre Bjerke prøver å få frem hvor avhengig du er av "å se bra ut på papiret" og å ha noe å vise til for at folk skal se hva du har gjort og oppnådd i livet, og at han derfor prøver å få oss til å innse at det er andre ting som er viktigere enn nettopp dette. At du faktisk eksisterer og er verdt noe, uten å ha alle papirene i orden.

"Papirene" er skrevet på bundet form og består av åtte strofer. Fire av strofene består av åtte verselinjer, og de fire andre strofene har kun av to verselinjer. Første strofe har åtte... Kjøp tilgang for å lese mer

"Papirene" av Andre Bjerke | Diktanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.