Diktanalyse: "Det haster" av André Bjerke

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 4
  • 3
  • 1173
  • PDF

Diktanalyse: "Det haster" av André Bjerke

Oppgaven er en analyse av diktet "Det haster", skrevet av André Bjerke. Diktet er fra diktsamlinga En skrift rundt oss, 1966.

Analysen ser blant annet på oppbygningen av diktet, bruk av metaforer og andre virkemidler samt tema og budskap.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Studienetts kommentar

En analyse som skriver ganske godt om diktet og dets tematikk. For at oppnå en høyere karakter måtte eleven gå mer i dybden med diktets språk, virkemidler og betydninger. 4+

Utdrag

Diktet «Det haster» er dei indre tankane til ein person, der personen fortel at barn må jobbe for å få ei framtid. Vi forstår frå overskrifta at det hastar. Om du skal oppnå eit idealistisk liv og oppfylle kravet til samfunnet, må du forte deg, det hastar. Vi forstår at det er framtida som står sentralt. Forfattaren utrykker godt tankane sine om livet, framtida og tida. I 2. strofe set han konkurranse sentralt. Du skal ikkje vere dårlegare enn din neste, du skal vere ein betre versjon av bestet ditt. Du får ei kjensle av konkurranseinstinkt, og stemninga er sett slik at du skal føle eit press til å prestere.
Dette er eit tradisjonelt og strofisk dikt, det vil seie at Bjerke brukar eit originalt oppsett. Han brukar strofer som er like lange og enderim. Enderima finnast på linje ein og tre, to og fire og fem og seks. Dikta er bygt opp av 4 strofer, der alle strofene har 8 verselinjer kvar. Dikta er bygd opp slik at alle strofene er like lange. Dei første tre av strofene avsluttar på ... Kjøp tilgang for å lese mer

Diktanalyse: "Det haster" av André Bjerke

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.