Die Schweiz und Norwegen

0 0 0 0 0 0 (0 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg1

Fag

Tysk nivå I

Karakter

5

Antall sider

3

Antall ord

752

Filformat

PDF

Essay: Die Schweiz und Norwegen

Teksten er opprinnelig manuset til en fremføring og inneholder en sammenligning av Norge og Sveits med fokus på politikk, styresett, finans og tradisjonelle retter og matvarer. Språket i besvarelsen er godt, men inneholder en del grammatiske feil. Oppgaven egner seg fint som inspirasjon om man skal sammenligne Norge og Sveits i tyskfaget.

Lærers kommentar
Godt skrevet og ligger på et høyt nivå. Bruker noen vanskelige ord som kan være vanskelige å forstå for en nybegynner. Fin introduksjon og sammenligning

Elevens kommentar
Sammenligner mye og varierer setningsoppbygningen. Pass på å ha riktig artikkel, og øv på å skrive leddsetninger.

Utdrag
Wenn man an das Norwegen denkt, denkt man an Fisch, öl, Geld, Monarchie, Demokratie und Braunkäse. Aber wie ist Norwegen eigentlich? In dieser Präsentation werde ich erzähle unter anderem von Norwegischen Kultur, Politik und Wirtschaft. Erst werde ich erzähle von das Lands Politik und Regierungsform, und wie Norwegen zeichnet sich aus auf anderen Ländern, und auch wie die Schweizern Politik zeichnet sich aus. Danach wurde ich erzähle von wie norwegisch Wirtschaft und Finanzlage Ausgezeichnet, und endlich von einigem traditionell Gerichte und Lebensmittelen in Norwegen... [Les mer nå]