Deutschland von 1945 bis heute

Se flere anmeldelser 6 6 6 6 6 6 (1 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg2

Fag

Tysk nivå II

Karakter

6

Antall sider

1

Antall ord

252

Filformat

Word2007

Sammendrag: Deutschland von 1945 bis heute

Kort tekst på tysk om tysk historie fra slutten av 2. verdenskrig til i dag, tar for det meste for seg delingen av Tyskland og gjenforeningen. Det er et sammendrag av kapittel 5 i Ankunft 2 (Deutschland - von 1945 bis heute).

Lærers kommentar
Godt språk og innhold, noen få feil.

Utdrag
Deutschland – von 1945 bis heute

Nach dem Krieg 1945 zu Ende war, wurde Deutschland von den Siegermächten in vier Besatzungszonen geteilt. Berlin, der in der Sowjetische Zone lag, wurde auch in vier Teilen geteilt. Wegen des Krieges waren viele Europäische Städte zerstört und es mangelte an unter anderem Lebensmitteln. ... [Les mer nå]